Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Jerzy Sadowski, prof. dr hab.

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ

Artykuły