Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med.

Kliniczny Szpital Okulistyczy w Warszawie, Akademia Medyczna w Warszawie

Artykuły