Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Katarzyna Podolec, lek.

Klinika Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Dermatologii UJCM w Krakowie

Artykuły