Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, lek.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Artykuły