Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Marek Rękas, prof. dr hab. n. med.

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Artykuły