Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Marta Kurzeja, dr n. med.

Klinika Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM

Artykuły