Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Monika Modrzejewska, dr hab. n. med.

prof. PUM w Szczecinie: II Oddział Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Artykuły