Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Tomasz Darocha, dr hab. n. med.

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii Śląski Uniwersytet Medyczny

Artykuły