Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Oertli Novitrex3000

Autor:
Antoni Bijak
NovitrexX3000

Światłowody do endoiluminacji w rozmiarach 23G oraz 25G wymagają specjalnego źródła światła. Zastosowanie bardzo jasnego i mocnego światła nie jest jednak dobrym rozwiązaniem! Zbyt duża jasność zmniejsza bowiem widoczność drobnych struktur. Ponadto, bardzo jasne białe światło, takie jak np. ksenonowe, może być szkodliwe dla siatkówki zarówno pacjenta jak i chirurga, a nawet prowadzić do oparzeń.

Chirurdzy witreoretinalni wymagają bardzo dobrej widoczności tkanek oraz membran z dobrym kontrastem. Aby to osiągnąć niezbędne jest źródło światła, nie tyle jasne co o właściwej temperaturze barwowej. Dlatego też Oertli opracowało oświetlenie „good Light”, które jest dobre w najszerszym znaczeniu tego słowa. Oświetlenie to ma bardzo starannie wybraną temperaturę barwową, a co za tym idzie zapewnia doskonałą widoczność, kontrast oraz bezpieczeństwo!

Źródło światła jest zintegrowane w module do witrektomii tylnej novitreX3000 w postaci dwóch w pełni niezależnych torów optycznych. Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, tor optyczny posiada wbudowane fi ltry odcinające promieniowanie o długości fali mniejszej niż 435 nm.

Oprócz oświetlenia endo, novitreX3000 oferuje również funkcje iniekcji/ekstrakcji wiskoelastyków oraz powietrza do wymiany gazowej lub tamponady.

Rozszerzenie systemu oS3 o moduł do witrektomii tylnej novitreX3000 daje następujące korzyści: – doskonałą widoczność tkanek oraz mebran, bardzo dobry kontrast dzięki nowoczesnemu oświetleniu, – bezpieczeństwo dla pacjenta oraz chirurga, – łatwość użycia, bez dodatkowych filtrów czy specjalnych ustawień, – dostępność dla wszystkich konfiguracji oświetlaczy: 20G, 23G oraz 25G, – zwarty system do chirurgii przedniego jak i tylnego odcinka oka.

Autorzy
Antoni Bijak