Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Siemens Finance – Zdecydowany Lider

Autor:
Tomasz Kukulski

Siemens Finance od lat pozostaje zdecydowanym liderem w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego w Polsce. Liczby świadczą same za siebie – spółka może pochwalić się nie tylko pierwszym miejscem w rankingu. Warto podkreślić również fakt, iż najbliższy konkurent firmy w sektorze medycznym notuje obroty zaledwie na poziomie 50% obrotów Siemens Finance. Na tak dobry wynik na pewno miała wpływ przyjęta przez firmę strategia finansowania rynku medycznego. Aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, Siemens Finance skierował na prywatny rynek medyczny, specjalny produkt pożyczki. Jest to produkt zbliżony do kredytu bankowego. Oznacza to, że umowa pożyczki składa się z właściwej umowy pożyczki oraz z umowy przewłaszczenia sprzętu, który jest dzięki niej finansowany. Taka umowa jest więc mniej przejrzysta od umowy leasingu finansowego, pozwala natomiast skorzystać z obniżonej stawki podatku VAT. Tymczasem zasady księgowania raty pożyczki medycznej Siemens Finance przypominają leasing finansowy. Pożyczkobiorca amortyzuje sprzęt wpisując odsetki w koszty uzyskania przychodu, jednocześnie może finansować całą wartość brutto sprzętu. W pożyczce oprocentowanie jest zmienne, zależne od WIBOR3M, nie odbiegające od rynkowego (od 10% do 12% oprocentowanie nominalne, zależne od okresu, przy stawce WIBOR3M = 4,7%, brak jakichkolwiek dodatkowych opłat: przygotowawczej oraz prowizji). Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich Klientów, Siemens Finance minimalizuje formalności, które są związane ze staraniem się o pożyczkę. Jednym z wielu niezwykle istotnych parametrów każdej transakcji jest czas jej zakończenia, czyli czas od momentu, w którym lekarz przedstawił swoje zamierzenia instytucji finansującej do chwili, w której może już cieszyć się nowym sprzętem. Zmierzając do skracania wspomnianego czasu, firma Siemens Finance postanowiła w przypadku praktyk lekarskich oraz spółek, w których występuje poręczenie lekarza, zmniejszyć ilość wymaganych do oceny transakcji dokumentów. Do tej pory lekarz w procedurze akceptacyjnej zobowiązany był do przedstawienia dyplomu lekarskiego, potwierdzenia uzyskania specjalizacji oraz prawa wykonywania zawodu. Ponadto wymagane były dokumenty rejestrowe praktyki lekarskiej. W nowej procedurze dokumenty rejestrowe potrzebne są nadal, natomiast ze wszystkich dokumentów potwierdzających zawód lekarza konieczne jest dostarczenie tylko prawo wykonywania zawodu. Tak zasadnicze zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów wpływa skrócenie czasu zakończenia transakcji. Tym samym zwiększa zadowolenie klientów – lekarzy i być może przyspiesza również proces podejmowania decyzji o dalszych zakupach nowoczesnego sprzętu.

Autorzy
Tomasz Kukulski