Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Najszybszy fotokoagulator typu multispot

Autor:
Łukasz Giermasiński
VALON multispot laser, Duallaser

W trzecim kwartale 2009 roku fińska firma Duallaser Ltd, wprowadziła najnowocześniejszy laser do fotokoagulacji siatkówki VALON multispot laser. Dzięki zastosowaniu technologii galwanooptcznej zapewnia on ultraszybkie i bezbolesne leczenie. Zabieg panfotokoagulacji laserem VALON multispot trwa średnio 6-7 min., czyli 6 razy szybciej niż przy zastosowaniu stan-dardowego lasera oraz jest prawie bezbolesny dla pacjenta. Opro-gramowanie pozwala pracować z wiązką uformowaną w kształcie koła, kwadratu, trójkątą, półkola, linii lub wzorem własnym. Laser jest dostarczany standardowo z lampą szczelinową Haag-Streit BM lub BQ, zapewniając doskonałą jakość obrazu leczonego oka. Cały zestaw jest zamknięty w ergonomicznej obudowie, która z łatwością zmieści się w każdym gabinecie. Sterowanie laserem odbywa się za pomocą ekranu dotykowego oraz specjalnie zaprojektowanego i opatentowanego sterownika „Jog Wheel”, który zapewnia lekarzowi stałą i intuicyjną kontrolę nad parametrami lasera bez odwracania wzroku od leczonego obszaru.

Autorzy
Łukasz Giermasiński