Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowy RetCam III już w sprzedaży

Autor:
Antoni Bijak
RetCam III, Clarity Medical Systems, Inc.

Od 2010 roku dostępna jest najnowsza wersja systemu RetCam III. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji obejmują m.in.: intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość rejestracji video do 2 minut oraz nową ergonomiczną głowicę. W nowej wersji istnieje możliwość wykonania fotografii w sposób tradycyjny (tj. po naciśnięciu przycisku) lub w trakcie rejestracji video. Oczywiście, zdjęcie można również wybrać po wykonaniu badania z zarejestrowanego filmu video. Urządzenie w pełni wspiera standard Cyfrowego Obrazowania i Wymiany Obrazów w Medycynie (DICOM). RetCam III jest również wyposażony we wbudowany zasilacz awaryjny (UPS).

Antoni Bijak, Consultronix

Autorzy
Antoni Bijak