Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Harmonogram na rok 2012

Autor:
Magdalena Grzesiak
harmonogram

* Consultronix SA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.

Autorzy
Magdalena Grzesiak

Consultronix