Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Opis zastosowania soczewki Secura-sPB w technice Add-On

Autor:
Waldemar Kędziora, dr n. med.

Opis zastosowania soczewki Secura-sPB w technice Add-On

Produktem godnym uwagi w asortymencie soczewek wewnątrzgałkowych jest trzyczęściowa soczewka Secura-sPB. Jest to soczewka o silikonowej części optycznej o średnicy 7 mm oraz częściach haptycznych wykonanych z PMMA. Całkowita średnica soczewki wynosi 14 mm. Soczewkę Secura-sPB stosuje się w technice Add-On, czyli implantuje się ją do oka z rzekomosoczewkowością – z wcześniej wszczepioną soczewką tylnokomorową do torebki soczewki. Wszczepia się ją do rowka rzęskowego, przed uprzednio wszczepioną soczewkę. Wklęsło wypukła konstrukcja części optycznej soczewki zwiększa dystans pomiędzy dwiema soczewkami, a specyficzna budowa haptyków zapobiega podrażnieniu rowka rzęskowego. Kalkulowanie soczewek Add-On odbywa się na podstawie specjalnego protokołu kalkulacyjnego przesyłanego przez firmę Consultronix. Główne wskazania do stosowania tej soczewki to:

  • Wady refrakcji po wcześniej wykonanej operacji zaćmy, które mogą powstać na skutek błędnej kalkulacji soczewki lub pomyłki w trakcie wybierania soczewki. Jeśli błąd refrakcji jest na tyle duży, że utrudnia normalne funkcjonowanie pacjentowi, mamy w zasadzie następujące możliwości korekcji: okulary – nie zawsze są w stanie zniwelować różnowzroczność, soczewkę kontaktową, laserową korekcję wzroku oraz wymianę soczewki. Zabieg wymiany soczewki nie zawsze jest bezpieczny, zwłaszcza jeśli soczewka jest ściśle złączona z torebką soczewki – dotyczy to przede wszystkim soczewek hydrofobowych, które dość szybko i mocno łączą się z torebką soczewki. Zastosowanie soczewki w technice Add-On wydaje się prostym i skutecznym rozwiązaniem w takich sytuacjach.
  • Wady refrakcji przed operacją zaćmy przekraczające możliwości korekcji dostępnymi powszechnie soczewkami wewnątrzgałkowymi – wówczas należy zaplanować zabieg jednoczasowo z założeniem dwóch soczewek, jednej do torebki i drugiej do rowka rzęskowego.
  • Znacznego stopnia astygmatyzm po wcześniej wykonanej operacji zaćmy – wówczas należy wszczepić w technice Add-On soczewkę toryczną.
  • Chęć pozbycia się okularów do czytania przez pacjenta po wcześniej wykonanej operacji zaćmy z założeniem soczewek jednoogniskowych – wówczas należy wszczepić w technice Add-On soczewkę wieloogniskową.

Możliwe jest również zastosowanie soczewek wieloogniskowych, torycznych, korygujących wszystkie 3 wyżej wymienione sytuacje.

przypadek

W następujących sytuacjach nie należy wszczepiać soczewek w technice Add-On:- płytka komora przednia,- jaskra z zamykającym kątem przesączania,- rozległe, płaszczyznowe zrosty tylne tęczówki,- uszkodzenia obwódki rzęskowej,- po operacjach witrektomii z zastosowaniem oleju silikonowego.

Autorzy
Waldemar Kędziora, dr n....

Samodzielny Publiczny Sz...