Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Przełom w diagnostyce czerniaka – VivaScope 1500 – biopsja in vivo

Autor:
Ewa Rzegocka

Tradycyjne metody obrazowania skóry to w większości inwazyjne, czasochłonne procedury diagnostyczne. Skaningowy mikroskop konfokalny oferowany przez firmę Mavig pozwala w innowacyjny sposób zobrazować struktury skóry, krok po kroku, z mikroskopową dokładnością. Mikroskopia konfokalna znajduje zastosowanie w wielu obszarach badawczych, tj. diagnostyka raka skóry, chorób zapalnych skóry, a także w przemyśle kosmetycznym.

Skanujący, laserowy mikroskop konfokalny to nowoczesna odmiana mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródłem światła jest laser. Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, analizuje bowiem światło pochodzące z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Mikroskopia konfokalna bazuje na detekcji wypromieniowanego światła po wcześniejszej absorpcji przez daną substancję. Światło emitowane charakteryzuje się zawsze większą długością fali w stosunku do światła absorbowanego. Mikroskopia konfokalna opiera się zatem na pomiarze fluorescencji związków chemicznych, (tzw. barwników fluorescencyjnych) wiążących się z pewnymi typami komórek, strukturami subkomórkowymi lub grupami chemicznymi. W tym przypadku to melanina i keratyna stanowią naturalny kontrast, ponieważ cechują się wysokim współczynnikiem refrakcji. Pozwala to na obserwację struktur cytologicznych oraz architektury komórki. Komórkowe mikrostruktury skóry mogą zostać przedstawione w określonych horyzontalnych przekrojach o grubości poniżej 5 mikrometrów.

Wczesne rozpoznanie czerniaka złośliwego jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest czynnikiem decydującym w obniżaniu śmiertelności. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że wiele łagodnych zmian barwnikowych musi być usuniętych, aby znaleźć pojedyncze zmiany nowotworowe. Użycie systemu VivaScope 1500 znacznie poprawia trafność diagnozy w dermatologii onkologicznej, jak również pomaga lepiej poznać biologię skóry. „Procedura umożliwia szybkie, bezbolesne i niezawodne rozpoznanie różnych nowotworów złośliwych skóry”, potwierdza dr Julia Welzel ze szpitala w Augsburgu. „Dodatkowo oszczędza pacjentom biopsji i niepokoju związanego z długim oczekiwaniem na diagnozę histologiczną”.

Urządzenie generuje obrazy czarno-białe skóry w optymalnej jakości. VivaScope 1500 bardzo dobrze nadaje się do wielu różnych zastosowań medycznych i kosmetycznych. Oprócz zdjęć konfokalnych mikroskop VivaScope wyposażony jest w kamerę VivaCam, która daje nam makroskopowy obraz o rozdzielczości pięciu megapixeli. Ten powiększony widok umożliwia badanie zróżnicowanych obszarów skóry i pozwala na korelację zdjęć makroskopowych i konfokalnych. Dodatkowo mikroskop VivaScope 1500 oraz 1500 Mulitlaser mogą zostać wyposażone w przenośny mikroskop konfokalny VivaScope 3000. Ułatwia on sprawdzenie trudno dostępnych obszarów skóry tj. nosa lub pod kolanem, dostarczając tym samym stabilny i wyraźny obraz in vivo.

Wierzymy mocno, że powyższe systemy w przyszłości będą stanowiły integralną część standardowego wyposażenia klinik dermatologicznych oraz ośrodków badawczych z branży kosmetycznej.

Serdecznie zapraszamy na stoisko firmy Mavig podczas Sympozjum EADV w Krakowie 23-26 maja 2013. My również tam będziemy!

Autorzy
Ewa Rzegocka

Consultronix S.A.