Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Thermaspec do termoterapii BPH – doświadczenia w pracy

Autor:
Albert Gugała

Benign prostatic hyperplasia, czyli BPH – łagodny rozrost gruczołu krokowego to najczęstszy problem urologiczny z którym mężczyźni zgłaszają się do poradni urologicznej szukając pomocy. Obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem terapeutycznym, zmniejszającym objawy dolegliwości dolnych dróg moczowych – LUTS (low urinary tract symptoms). Począwszy od obserwacji, poprzez leczenie farmakologiczne (alfa-blokery, finasteryd, dutasteryd, leki antycholinergiczne, inhibitory PDE5 itd.), leczenie zabiegowe, małoinwazyjne, operacje endoskopowe i klasyczną chirurgię. My urolodzy jesteśmy chirurgami, dlatego zwykle skłaniamy się ku rozwiązaniom szybszym, bardziej radykalnym, ale i przynoszącym wymiernie lepsze korzyści dla pacjenta. Nie należy zapominać, że wraz ze stopniem skuteczności leczenia wzrasta jego inwazyjność i towarzysząca temu możliwość powikłań. Chcąc leczyć wszystkich pacjentów cierpiących na dolegliwości LUTS w przebiegu BPH, należy zatem stosować wszystkie możliwe formy leczenia dostępne i zaaprobowane przez swoistą biblię urologiczną jaką są wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

W Szpitalu Mazovia, w którym mam ogromną przyjemność pracować, oferujemy taką możliwość. W 2011 roku uzupełniliśmy nasz sprzęt o Thermaspec 1000 – aparat do termoterapii mikrofalowej stercza. Do zabiegów zakwalifikowaliśmy w naszej Poradni ponad 50 pacjentów z umiarkowanymi dolegliwościami LUTS. Leczenie farmakologiczne nie przynosiło w ich przypadku zadowalających efektów, a pacjenci ci nie mieli wskazań do leczenia bardziej inwazyjnego. Natomiast mieli oni przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego lub sami nie wyrażali zgody na leczenie bardziej radykalne. Nie ma obecnie sztywnych zaleceń jakich pacjentów kierować do zabiegu termoterapii, dlatego sami stworzyliśmy takie wytyczne i ściśle ich przestrzegamy.

Procedura termoterapii aparatem Thermaspec 1000 jest dosyć prosta, nie wymaga wielu przygotowań czy badań. Można ją wykonać „od ręki” jeśli mamy pacjenta zdiagnozowanego. Zabieg jest możliwy do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, trwa ok. 90 min (w tym czas zabiegu 60 min). Przed procedurą zabiegową stosujemy dożylną profilaktykę antybiotykową, którą przedłużamy na okres utrzymywania cewnika w pęcherzu moczowym.

W pozycji leżącej, w znieczuleniu miejscowym (żel lignocainowy) wprowadzamy do pęcherza moczowego pacjenta cewnik roboczy. Do światła cewnika instalujemy aplikator, który podłączamy do aparatu. Dalszą część zabiegu kontrolujemy na monitorze komputera, gdzie ustalamy czas zabiegu i temperaturę. Zabieg zwykle zaczynamy od temperatury 40°C, stopniowo ją zwiększając w zależności od tolerancji pacjenta. Pacjent podczas zabiegu nie odczuwa dolegliwości bólowych. Niektórzy pacjenci zgłaszają uczucie parcia na mocz, tym większe im wyższa temperatura. Po zabiegu pozostawiamy w pęcherzu cewnik Foleya na okres 2-3 dni, z uwagi na możliwość całkowitego zatrzymania moczu związanego z obrzękiem pozabiegowym gruczołu krokowego.

Nie odnotowaliśmy żadnego przypadku powikłania związanego z zabiegiem. Wszyscy pacjenci odczuwali subiektywną poprawę w zakresie dolegliwości przeszkodowych i podrażnieniowych, a poprawa w zakresie badań obiektywnych jest znamienna statystycznie. Zabieg termoterapii refundowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Autorzy
Albert Gugała

NZOZ Szpital Mazovia