Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY … – w ofercie firmy Siemens

Autor:
Piotr Wawrzyńczyk

Rok 2013 dla każdego wydaje się tajemniczy – dla jednych przez „pechową” 13 w dacie, dla innych bo nie ma go w kalendarzu Inków, a dla mieszkańców dalekiego wschodu będący Rokiem Węża wielką niewiadomą z szeregiem przepowiedni o niepewnej przyszłości. W przypadku polskiej medycyny nie potrzebujemy mędrców, którzy by nam wróżyli jutro ze znakiem zapytania – my mamy NFZ. Jednak właśnie na ten rok, inżynierowie z Erlangen przygotowali szereg zmian w ofercie aparatów rentgenowskich.

W ofercie aparatów kostno–płucnych modyfikacje wprowadzono w aparacie, którego premiera miała miejsce równo rok wcześniej. Multix Fusion, bo to o nim mowa, zyskał możliwość pracy z mobilnym detektorem bezprzewodowym (Wi–Fi). Takie rozwiązanie zapewnia użytkownikowi jeszcze większą swobodę i komfort wykonywania badań. Drugą z wprowadzonych zmian, jest możliwość wyposażenia aparatu w dwa panele cyfrowe. Dzięki temu otrzymujemy w pełni cyfrowy aparat z dwoma stałymi detektorami, oddzielnie dla każdego stanowiska. Umożliwia to jeszcze lepsze dopasowanie konfiguracji urządzenia do potrzeb użytkownika.

Zmiany zaszły również w segmencie aparatów RTG typu telekomando. Luminos Fusion dotychczas dostarczany ze wzmacniaczem obrazu, od roku 2013 może opcjonalnie być wyposażony w detektor cyfrowy. Unowocześnienie to pozwoliło na pojawienie się w ofercie podstawowego aparatu typu telekomando w pełnej wersji cyfrowej. Modyfikacjom uległ również topowy model tego segmentu – Luminos dRF. Firma Siemens wprowadziła trzy funkcje: SmartMove, SmartTouch i SmartView. Pierwsza z nich pozwala na automatyczne ustawienie aparatu w odpowiedniej pozycji poprzez wybór programu anatomicznego. Dzięki SmartTouch wyeliminowana została możliwość przypadkowej zmiany położenia aparatu. Dzięki odpowiednim czujnikom aparat zmieni swoje położenie tylko w przypadku obsługi joysticków za pomocą dłoni, a nie np. przy omyłkowym położeniu gazety na pulpicie sterowniczym. Ostatnią funkcją jest SmartView umożliwiający podłączenie i wyświetlanie obrazu z zewnętrznego źródła np. endoskopu na drugim monitorze w sali badań. Zwiększono również funkcjonalność opcjonalnego pakietu Ortho, który pozwala wykonywać na stole zdjęcia kości długich techniką ze skręceniem lampy, co jest rzadko spotykane w aparatach typu telekomando.

Największa rewolucja zaszła jednak w segmencie cyfrowych mammografów. Od tego roku wprowadzony został aparat MAMMOMAT Inspiration z technologią PRIME wyposażony w najnowszy typ detektora, który pozwala na wykonanie standardowych projekcji (np. CC, MLO) z użyciem wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej. Specjalny algorytm usuwa artefakty powstałe na skutek padania promieniowania rozproszonego, a pacjentka otrzymuje dawkę promieniowania zredukowaną nawet o 30%. Należy również podkreślić ulepszenia w adaptacyjnym algorytmie AEC, biopsji stereotaktycznej oraz tomosyntezie. Aparat ten otwiera zupełnie nowy rozdział w diagnostyce mammograficznej.

W marcu 2013 na ECR Siemens zaprezentuje szerszej publiczności swój najnowszy mobilny aparat RTG z ramieniem C wyposażony w cyfrowy detektor. Model został nazwany Cios Alpha. Więcej informacji na jego temat znajdziecie Państwo w kolejnym numerze CX News.

Autorzy
Piotr Wawrzyńczyk

Consultronix S.A.