Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Otwarcie pierwszej w Europie pediatrycznej sali hybrydowej

Autor:
Piotr Smolarski

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie dzięki pomocy Fundacji Radia Zet zbudowano pediatryczną salę hybrydową, ratującą życie dzieci z wadami serca. To pierwszy tak niezwykły projekt w Europie.

Sala hybrydowa

Zakupiony do nowej sali aparat to dwupłaszczyznowa wersja angiografu Artis zee firmy Siemens, łączący wysoką jakość obrazowania oraz, co niezmiernie istotne na sali operacyjnej, elastyczność pozycjonowania. System wyposażony jest w dwa detektory półprzewodnikowe różnej wielkości oraz dwie lampy RTG z płaskim emiterem. Zapewniają one wysoką rozdzielczość i umożliwiają obrazowanie w najbardziej wymagających sytuacjach. Obraz w sali hybrydowej wyświetlany jest na dwóch 56-calowych monitorach umożliwiających podłączenie i jednoczesną prezentację z 12 sygnałów wizyjnych. System wyposażony jest w zestaw aplikacji umożliwiających m.in. trójwymiarowe obrazowanie serca w oparciu o dane uzyskiwane w trakcie angiografii rotacyjnej. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że to właśnie Consultronix został wybrany jako dostawca całości wyposażenia medycznego oraz koordynator tej części projektu. Dzięki doświadczeniu zebranemu przy wielu poprzednich realizacjach oraz doskonałej współpracy z Siemensem oraz Chemobudową, która realizowała prace budowlane, udało nam się doprowadzić ten pionierski projekt do szczęśliwego końca. Nie do przecenienia jest również życzliwe wsparcie dyrekcji i pracowników Szpitala. Udowodniliśmy, że nie ma projektu, z którym sobie nie poradzimy.

Autorzy
Piotr Smolarski

Consultronix S.A.