Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Symulatory czerniaka w dermatologii estetycznej

Autor:
Grażyna Kamińska-Winciorek, dr hab. n. med.
czerniak

Symulatory czerniaka należą do grupy heterogennych jednostek, cechujących się w dermoskopii ciemną, zazwyczaj czarną lub niebieską barwą nasuwając podejrzenie czerniaka (ryc.1, ryc.2). Znajomość jednostek chorobowych podobnych do czerniaka jest niezwykle ważna w codziennej praktyce lekarskiej, szczególnie w dermatologii i medycynie estetycznej, w celu prawidłowej kwalifikacji zmian do wybranej metody leczenia. Wiedza umożliwiająca odpowiednie rozpoznawanie wybranych symulatorów czerniaka (ryc. 3 do ryc. 5) jest wręcz nieodzowna w celu uniknięcia pomyłki diagnostycznej. Nieznajomość symulatorów czerniaka może doprowadzić np. do zniszczenia za pomocą laseroterapii lub innej metody uniemożliwiającej histologiczne rozpoznanie wybranego ogniska, charakteryzującego się ciemną barwą, które może być potraktowane np. jak zmiana naczyniowa, a w rzeczywistości okaże się być czerniakiem, który zostanie rozpoznany dopiero np. jako wznowa w bliźnie po przeprowadzonym zabiegu. Reguła Argenziano nazwana zasadą „błękitno-czarną” (BLUEBLACK rule) podkreśla, że ponad inne kryteria wymieniane w klasycznych regułach oceny dermoskopowej, stwierdzenie powyższych dwóch barw jednocześnie w jednym ognisku, wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo czerniaka, a szczególnie w przypadku wypukłych, czasem guzkowych zmian chorobowych.

zaskornik

Wśród dermoskopowych symulatorów czerniaka wyróżnia się między innymi:

 1. Zmiany naczyniowe (naczyniak starczy w stanie zakrzepu, jeziorko żylne, rogowiec krwawy, ziarniniak naczyniowy, krwiak podrogowy)
 2. Włókniak twardy w wariancie hemosyderycznym, włókniak miękki w stadium skrwawienia
 3. Melanocytowe symulatory czerniaka: znamię Spitz/Reeda, znamię błękitne oraz tzw. znamię melanocytowe „czarne” charakteryzujące się występowaniem centralnej blaszki czarnej szczególnie u osób z ciemnym fototypem skóry
 4. Rak podstawnokomórkowy, mięsak Kaposiego
 5. Brodawka łojotokowa, melanoacanthoma, ink spot lentigo, rogowacenie słoneczne w odmianie przypominającej liszaj płaski z dominującą, szarą barwą
 6. Pozostałe jednostki tj. m.in. megazaskórnik, tatuaż pourazowy

PodsumowanieWybór odpowiedniej metody leczenia nie powinien być podyktowany preferencją terapeutyczną lekarza lub wyłącznym życzeniem pacjenta, a zależy on jednak przede wszystkim od charakteru wybranej zmiany w obrębie skóry. Dlatego też tak ważne jest ustalenie prawidłowego rozpoznania w przypadku zmian zaliczanych do dermoskopowych symulatorów czerniaka. W przypadku pojedynczych ognisk barwy szaro-czarnej, czarnej, lub czarno-niebieskiej obowiązuje ostrożne postępowanie diagnostyczne, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zmianę należy wyciąć chirurgicznie w całości z oceną histopatologiczną. Piśmiennictwo

 1. Argenziano G, Longo C, Cameron A, Cavicchini S, Gourhant JY, Lallas A, et al. Blue-black rule: a simple dermoscopic clue to recognize pigmented nodular melanoma. Br J Dermatol. 2011; 165: 1251-1255.
 2. Kaminska-Winciorek G. Letter: „Blue Pseudo-Veil Sign”- a New Dermoscopic Term? Dermatol Surg. 2012; 38:1574-1575.
 3. Kaminska-Winciorek G, Spiewak R. [Dermoscopy in aesthetic medicine]. Polish Journ Cosmetol. 2011; 14: 17-26.
 4. Kaminska-Winciorek G, Spiewak R. Tips and tricks in the dermoscopy of pigmented lesions. BMC Dermatol. 2012; 12: 14.
 5. Kamińska-Winciorek G, Wydmański J: Benign Simulator of melanoma on dermoscopy-black colour does not indicate always melanoma. JPCCR, 2013; 1: 6-12.
Autorzy
Grażyna Kamińska-Wincior...

Ośrodek Diagnostyki i Le...