Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Zalety wideodermoskopu w kontekście pakietu onkologicznego

Autor:
Justyna Wiśniowska
vexia

Świętowany jeszcze nie tak dawno Nowy Rok był momentem wprowadzenia w życie zapowiadanych już od 2014 roku istotnych reform w służbie zdrowia, dotyczących zwłaszcza działalności ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To zmiany, na które z niecierpliwością czekają pacjenci, a które budzą zaniepokojenie w środowisku lekarskim. Zagadnieniem budzącym największe emocje jest pakiet onkologiczno – kolejkowy, dzięki któremu pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Co wprowadzony pakiet onkologiczny oznacza dla lekarzy? W jaki sposób rynek aparatury dermatologicznej może usprawnić i wspomóc pracę specjalistów z zakresu diagnostyki raka skóry? Szanse na to, iż pacjent chory na nowotwór złośliwy wyzdrowieje, zależą głównie od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Według założeń pakietu, już podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, pacjent na podstawie dolegliwości lub rokowań dotyczących rozwoju nowotworu, powinien uzyskać wstępne rozpoznanie i być sprawnie pokierowany na ścieżkę specjalistycznej diagnostyki. Oznacza to, że zostanie umieszczony na liście oczekujących na wizytę u specjalisty, w celu wykonania dalszych badań i leczenia. Zasad tych nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry. Wyjątek stanowi czerniak.Uzasadniony niepokój związany z wprowadzonym pakietem, zwłaszcza wśród lekarzy pierwszego kontaktu, budzi świadomość odpowiedzialności wynikającej z potrzeby czujności na często niestandardowe symptomy nowotworu, brak specjalizacji z zakresu onkologii i niedopracowany system szkoleń. Nie tylko wczesna, ale także poprawna diagnostyka nie pozostanie bez znaczenia. Lekarze POZ będą kierowali do diagnostów pacjentów z podejrzeniem lub wstępnym rozpoznaniem nowotworu. W przypadku błędnego rozpoznania, a więc braku osiągnięcia założonego progu poprawności wystawianych diagnoz, NFZ będzie nakładało na lekarzy ograniczenia. Przy współczesnym rozwoju technologii, lekarz dermatolog, powinien mieć narzędzia wspomagające trafną diagnozę kwalifikującą pacjenta do odpowiedniej grupy, a także dające możliwość archiwizowania wykonanych zdjęć znamion. Rozwiązaniem, które do tego celu mogę z pełnym przekonaniem zaproponować, jest wysokiej klasy wideodermoskop z odpowiednim, specjalistycznym oprogramowaniem. Zatem systemem, który spełnia wspomniane kryteria jest FotoFinder dermoscope vexia. Kamera o złotym standardzie – medicam 800 HD – zapewnia powiększenie optyczne znamion od 20 do 70-krotnego w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Zdjęcie, na którym w tak dużym powiększeniu doskonale widoczny jest każdy szczegół zmiany skórnej, nie tylko jest znacznie łatwiejsze w interpretacji, ale może być dodatkowo poddane analizie przez program Moleanalyzer, wchodzący w skład oprogramowania. Program ten działa w oparciu o stosowane na całym świecie algorytmy oceny znamion, biorące pod uwagę takie parametry jak asymetria, brzegi, kolor, wymiar i ewolucja zmiany skórnej. Program mierzy i ocenia znamię, a wygenerowane przez niego dane, stanowią podstawę do dalszej diagnozy i pomocną „drugą opinię” dla lekarza. Moleanalyzer, dzięki funkcji drukowania raportów, pozwala pacjentowi na dołączenie fotograficznej dokumentacji podejrzanego znamienia do kartoteki badań, istotnej w dalszym procesie diagnostyki i leczenia. Niezależnie od perspektywy, z której obserwujemy zmiany w polskim systemie służby zdrowia, nowoczesna aparatura wspomagająca diagnostykę to korzyści zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów. Liczę na to, że posiadanie specjalistycznych, sprawdzonych urządzeń wspomagających diagnostykę spowoduje, iż rewolucje w działaniu systemu usług medycznych nie będą odstraszać, a zachęcać lekarzy do podnoszenia jakości świadczeń i szybkiego „uzdrowienia” zarówno pacjentów, jak i systemu medycznego w Polsce.

Autorzy
Justyna Wiśniowska

Consultronix