Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – czyli jak zadbać o swoją bazę danych

Autor:
Szymon Jurdziak
External Backup

W poprzednim numerze naszego magazynu rozpoczęliśmy cykl artykułów dotyczących ochrony bazy danych, w posiadanych przez Państwa urządzeniach. Opisaliśmy już metodę archiwizacji danych w perymetrach firmy Frey, natomiast w tym numerze zajmiemy się wideodermatoskopami niemieckiej firmy FotoFinder. Wideodermatoskop w porównaniu do ręcznych dermatoskopów posiada jedną podstawową zaletę – obrazy zmian skórnych można oglądać i zapisywać, dzięki czemu w każdej chwili można do nich wrócić. Pozwala to obserwować na bieżąco zmiany jakie dokonują się na ciele pacjenta. Firma FotoFinder w sposób szczególny przywiązuje uwagę do bezpieczeństwa danych zapisywanych na ich urządzeniach. Świadczy o tym chociażby fakt, iż w każdym wideodermatoskopie z oprogramowaniem w wersji R3 oraz Universe, zamontowane są trzy samodzielne dyski twarde. Jeden z nich przeznaczony jest tylko i wyłącznie na system operacyjny oraz pozostałe programy, drugi służy do przechowywania bazy danych, trzeci natomiast wykorzystywany jest do jej archiwizowania. Co warte podkreślenia, proces ten jest wykonywany automatycznie, co w pewnym stopniu zwalnia użytkownika z obowiązku pamiętania o archiwizacji. Z zastosowanych, powyższych udoskonaleń wynika fakt, iż ewentualna utrata zapisanych zdjęć, musiałaby być spowodowana jednoczesną awarią dwóch niezależnych dysków! Można więc śmiało powiedzieć, że jest to niemal stuprocentowa ochrona bazy danych. Mimo wszystko firma FotoFinder na każdym komputerze dodatkowo instaluje oprogramowanie, umożliwiające samodzielne archiwizowanie bazy danych na dysku zewnętrznym. W niniejszym artykule spróbujemy krótko opisać w jaki sposób mogą Państwo samodzielnie wykonać taką archiwizację. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy na komputerze w Państwa zestawie zainstalowany jest program o nazwie: FotoFinder External Backup. Powinien on znajdować się w następującej lokalizacji: D:FotofinderR3(Universe)Support Tools. Jeśli nie znajdziecie Państwo tam takiego programu, należy wykorzystać płytę z oprogramowaniem, dostarczoną w trakcie instalacji. Po uruchomieniu aplikacji należy postępować zgodnie z instrukcją i pozwolić na instalację w sugerowanej lokalizacji. Program uruchomi się automatycznie, po czym pojawi się okno przedstawione na fot. 1. Z prawej strony widoczne są parametry, które muszą być spełnione przed rozpoczęciem archiwizacji. Program przy uruchamianiu samoczynnie sprawdza ustawienia i oznacza zielonym znaczkiem poprawne oraz czerwonym krzyżykiem błędne ustawienia. Aby wprowadzić korektę należy kliknąć przycisk Change Settings znajdujący się po lewej stronie. Ukaże się wtedy nowe okno przedstawione na fot. 2. W wierszu opisanym cyfrą 1, program zasugeruje nazwę procesu archiwizacji (nie musimy go zmieniać). W kolejnym wierszu powinna znaleźć się ścieżka dostępu do kopii bazy danych, znajdującej się na dysku Państwa urządzenia. Możemy wyszukać ją automatycznie (przycisk Search FF Backup) lub ręcznie klikając ikonę przedstawiającą trzy kropki. Standardowo znajduje się ona w lokalizacji: F:FotofinderR3( Universe)Backup. Ostatnim istotnym parametrem jest wiersz nr 3, gdzie wprowadzamy ścieżkę, w której ma zostać wykonana archiwizacja. Najczęściej będzie to nasza pamięć USB podpięta aktualnie do komputera – czy to w formacie dysku zewnętrznego, czy pendrive’a. Jeśli uzupełniliśmy wszystkie informacje, możemy kliknąć ikonę Close. System natychmiast sprawdzi poprawność ustawionych parametrów i w przypadku, gdy wszystkie parametry oznaczone są zielonym znacznikiem, przycisk Start Backup jest podświetlany i proces archiwizacji może być rozpoczęty. Proces ten trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od wielkości posiadanej przez Państwa bazy danych. Po ukończeniu archiwizacji ukaże się okno z informacją External Backup has finished, co oznacza poprawne zakończenie procesu. W ten sposób udało nam się dotrzeć do końca zadania, jakim jest wykonanie archiwizacji bazy danych w wideodermatoskopie firmy FotoFinder. Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja pomoże Państwu samodzielnie zabezpieczać swoje dane. Oczywiście, w razie jakichkolwiek wątpliwości, serwis firmy Consultronix zawsze służy radą i pomocą. Wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tajemnicy ochrony danych w urządzeniach pozostających w naszej ofercie, zapraszamy do śledzenia naszego cyklu artykułów. W następnych numerach opiszemy przebieg archiwizacji bazy pacjentów w USG oraz OCT.

Autorzy
Szymon Jurdziak

Consultronix