Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

ViewRay pierwszy na świecie system radioterapii z nawigacją MRI umożliwiający obrazowanie tkanek miękkich w trakcie zabiegu

Autor:
Leszek Piątek
MRIdian

Jednym z najważniejszych aspektów radioterapii jest dokładne określenie pozycji guza. Precyzja lokalizacji zapewnia dostarczenie pożądanej dawki, z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu leczenia na sąsiadujące tkanki. Postępy odniesione w ostatnich latach, przyczyniły się do poprawy tego parametru; od użycia klasycznych zdjęć RTG na kliszach przez markery skórne, kończąc na wykorzystaniu tomografii komputerowej do przed-zabiegowego przygotowania pacjenta wraz z lokalizacją guza. Do tej pory niemożliwe było zobrazowanie tkanek miękkich podczas zabiegów, a wielu specjalistów zastanawiało się, czy nawigacja z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego mogłaby odegrać ważną rolę w tej kwestii? MRIdian® to przełomowy system radioterapii, integrujący technologię rezonansu magnetycznego i autorskie oprogramowanie firmy ViewRay. Nowo opracowane algorytmy, odpowiedzialne są za dostarczanie dawki terapeutycznej, lokalizację docelową tkanki/guza oraz funkcję śledzenia położenia i kształtu leczonej struktury podczas zabiegu. MRIdian® to jedyny system na świecie, który może zapewnić ciągłe obrazowanie tkanek miękkich w trakcie radioterapii. Oznacza to, że po raz pierwszy lekarz jest w stanie zobaczyć guza poddawanego leczeniu, co umożliwia stworzenie indywidualnego i adaptacyjnego zabiegu radioterapeutycznego. Najistotniejszą zaletą systemu MRIdian® jest zintegrowanie możliwości obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego z radioterapią. Niweluje to ograniczenia istniejących rozwiązań do radioterapii zewnętrznej, ponieważ korzysta z technologii opartej na MRI, w celu zapewnienia obrazu w czasie rzeczywistym w trakcie procedury. MRI jest klinicznie korzystnym sposobem obrazowania tkanek miękkich, gdyż zapewnia obrazy o wysokim kontraście, bez narażania pacjenta na niepotrzebne promieniowanie jonizujące. Zasadniczo, rezonans magnetyczny poprawia widoczność guza, poprzez jego wyraźne oddzielenie od tkanek i organów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Zdolność do ciągłego obrazowania guza wraz z sąsiadującymi strukturami daje możliwość dokładnego nakierowania wiązki na guza oraz niezbędnych korekt w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia napromieniowywania wrażliwych i zdrowych tkanek. Opracowany i zastrzeżony przez firmę ViewRay algorytm i oprogramowanie pozwala użytkownikowi przeglądać i dostosowywać plan leczenia podczas napromieniowania. Integracja z rezonansem magnetycznym poprawia widoczność guza, pozwalając na oszczędzanie zdrowych tkanek umożliwiając precyzyjne i dokładne dostarczenie dawki wyliczonej dla danego guza. Obecnie MRIdian stosowany jest w leczeniu wielu rodzajów nowotworów w tym: raka płuc, wątroby, prostaty, piersi, pęcherza moczowego, oraz głowy i szyi. Uważa się, że w przyszłości ta metoda będzie najczęściej stosowaną do leczenia skomplikowanych i trudno dostępnych przypadków raka, gdzie nieskuteczne są standardowe procedury Linac. Zastosowanie ulepszonej wizualizacji i możliwości dostosowywania układu w czasie rzeczywistym daje lekarzowi pewność leczenia, ponieważ ma świadomość dokładnego napromieniowywania chorej tkanki z jednoczesnym zmniejszeniem dawki pochłanianej przez sąsiadującą zdrową tkankę. Teraz pierwszy i jedyny na świecie system radioterapii z nawigacją MRI jest dostępny w sprzedaży również w Polsce. Więcej informacji wkrótce na stronie www.consultronix.pl.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix