Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Archiwizacja bazy danych tylko dla użytkowników EyeCubed™ firmy Ellex

Autor:
Szymon Jurdziak
EyeCubed

Kontynuując cykl artykułów dotyczących zabezpieczania danych w urządzeniach z naszej oferty, pragnę przedstawić kolejnego bohatera – USG EyeCubed™ firmy Ellex. Od kilku lat EyeCubed™ należy do liderów na rynku medycznym w dziedzinie ultrasonografii okulistycznej. Jego główną zaletą jest doskonała jakość obrazu. Jednak, jak wszyscy wiemy, dobrej jakości zdjęcia zajmują dużo pamięci na dysku komputerowym, co prędzej czy później prowadzi do jej zapełnienia. Warto więc poznać sposoby archiwizowania bazy danych na dyskach zewnętrznych, w celu zachowania płynności użytkowania. W aparatach firmy Ellex archiwizacja odnosi się do przechowywania danych pacjentów i obrazów w plikach umożliwiających wymianę danych między urządzeniami EyeCubed™, a także do tworzenia kopii zapasowych. Pliki zapisywane są w formacie, który można otworzyć jedynie na urządzeniach EyeCubed™. W sytuacji, gdy chcemy konkretne obrazy odtworzyć na innym komputerze należy skorzystać z eksportu danych. Obrazy są zapisywane w formatach BMP, JPEG, TIFF lub PNG, filmy jako pliki z rozszerzeniem AVI lub WMV, a raporty zarówno jako pojedyncze pliki JPEG, jak i pliki PDF. Procedura wykonania archiwizacji lub eksportu danych pojedynczego pacjenta została opisana poniżej: 1. Po zalogowaniu się do komputera pojawia się okno bazy danych, które pozwala nam przeprowadzić archiwizację lub eksport danych pacjenta. 2. Należy kliknąć zakładkę Pacjent (dane mogą być również archiwizowane i eksportowane z poziomu zakładki Historia sesji). 3. Następnie wybrać pacjentów lub sesje do archiwizacji bądź eksportu. Proszę zwrócić uwagę, że zaznaczenie lub odznaczenie pola Wyszukaj sesje spowoduje uwzględnienie lub nieuwzględnienie pacjentów lub sesji w Wynikach wyszukiwania. 4. Proszę kliknąć przycisk Archiwum/Eksport na dole ekranu i przejść dalej klikając OK. 5. W kolejnym kroku trzeba wybrać pożądane opcje archiwum lub eksportu (wybrać lokalizację, gdzie chcemy umieścić pliki oraz ewentualnie zaznaczyć chęć usunięcia tych danych z EyeCubed™) i potwierdzić klikając OK. 6. Gdy proces dobiegnie końca, należy kliknąć Zamknij. W zależności od ilości archiwizowanych/eksportowanych danych proces może trwać od kilku minut do kilku godzin. Zalecamy wysyłanie maksymalnie kilku pacjentów, aby nie utrudnić możliwości wykonania badań USG. Proces eksportu danych można przeprowadzić również zaraz po wykonaniu badania pacjenta. Będąc jeszcze w zakładce pacjenta należy: 1. Wybrać pozycje do eksportu, a następnie kliknąć Dodaj do eksportu. 2. Kliknąć Zakończ sesję. Następnie sesja zakończy się normalnie, jednak nowe pozycje zostaną dodane do zakładki Eksport zasobnika obrazów, a na ekranie pojawi się monit o ich wyeksportowanie. Należy kliknąć Tak i wybrać opcje eksportu. Następnie kliknąć OK. 3. Wyeksportowanie tych rekordów nie wymaga zakończenia sesji: należy kliknąć Eksport, a następnie kliknąć Eksportuj wszystkie. Ellex przewidział również możliwość automatycznego archiwizowania/ eksportowania danych po każdym zakończeniu sesji pacjenta. Jednakże takie zmiany w oprogramowaniu mogą być dokonane przez autoryzowany serwis firmy Consultronix. Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu będą Państwo w stanie samodzielnie zarchiwizować lub wyeksportować dane pacjenta na dysku zewnętrznym. Proszę pamiętać, że jest to proces bardzo czasochłonny i należy dobrze zaplanować czas jego wykonania. Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań dział serwisu firmy Consultronix pozostaje do Państwa dyspozycji.

Autorzy
Szymon Jurdziak

Consultronix