Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Jednorazowe ureterorenoskopy porównanie modeli dostępnych na rynku

Autor:
Marek Zawadzki, dr
porównanie jednorazowych urotenoskopów

Kamica nerkowa jest jedną z częstszych dolegliwości urologicznych, dotyka ok. 12% mężczyzn i 7% kobietZ uwagi na potrzebę leczenia minimalnie inwazyjnego, szybkiego i skutecznego w ciągu ostatnich 10 lat, nastąpił rozwój ureteroskopii giętkiej. Procedura ta, w krajach rozwiniętych stanowi około 80% procedur kamiczych i przypuszcza się, że wkrótce będzie jedyną metodą leczenia kamicy nerkowej. Jednak zaawansowanie technologiczne, łatwa uszkadzalność urządzeń (ok. 3040 procedur) potrzebnych do zabiegu RIRS (wewnątrznerkowe postepowanie drogą wstępującą) oraz stopniowe nabywanie umiejętności zabiegowych powodują, że koszty procedury są znaczne. Dlatego też od kilku lat wiele firm próbuje stworzyć urządzenia jednorazowe.Poniżej porównano urządzenia firmy Pusen z jednorazowym giętkim URS LithoVue firmy Boston Scientific, a także ze stosowanym w naszym ośrodku urządzeniem wielorazowym URF-V firmy Olympus.Pierwszym ocenianym endoskopem był endoskop giętki LithoVue firmy Boston Scientific. Urządzenie wyjmuje się bezpośrednio ze sterylnego opakowania. Zewnętrzna średnica urządzenia wynosząca 9.5 FR umożliwia zastosowanie wszystkich dostępnych na rynku koszulek dostępowych. Endoskop zaopatrzony jest w kamerę w technologii chip on the tip ze zintegrowanym źródłem światła. Wymaga podłączenia do specjalnego monitora z wbudowanym systemem przetwarzania obrazu. Endoskop wraz ze stacją roboczą można używać samodzielnie lub łączyć z innymi monitorami i nagrywarkami. Sposób trzymania endoskopu oraz manewrowanie końcówką jest intuicyjne i podobne do rozwiązań stosowanych w standardowych endoskopach giętkich. Zakres zgięcia końcówki Lithovue wynosi 270 stopni w obie strony i umożliwia inspekcję całego układu miedniczkowo-kielichowego.Kolejnymi ocenianymi endoskopami były dwa urządzenia firmy Pusen. Endoskop półsztywny zaopatrzony w ruchomą giętką końcówkę (UE 3011) oraz endoskop giętki (UE 3022). Endoskopy zapakowane są sterylnie i gotowe do użycia. Producent zaleca zastosowanie koszulki dostępowej 12/14 Fr do obu urządzeń w celu zapewnienia odpowiedniego odpływu płynu irygacyjnego. Największymi różnicami między dwoma wersjami endoskopów jest zakres giętkości, inny sposób trzymania oraz obsługi kanału roboczegoZastosowany tor wizyjny jest bliźniaczy dla rozwiązania firmy Boston Scientific i zapewnia taki sam poziom obrazowania. Monitor, będący konsolą przetwarzającą obraz odpowiada również za sterowanie źródłem światła znajdującym się wraz z kamerą na końcu endoskopu. Zarówno endoskop giętki, jak i pół-giętki można podłączyć do tej samej konsoli, co pozwala na lepsze dopasowanie sprzętu do procedury. Monitor ma możliwość zasilania sieciowego oraz jest wyposażony we własną baterię zabezpieczającą nieprzerwaną pracę podczas zaników energii elektrycznej. Wbudowana pamięć pozwala na zapis obrazów i filmów z procedury, które łatwo można wyeksportować za pomocą gniazda USB. Wyprowadzenie sygnału video, złączem HDMI oraz analogowym, umożliwia podłączenie konsoli do większych monitorów.Zakres zgięcia końcówki endoskopu półsztywnego wynosi 270 stopni w obie strony, a sekcja środkowa nie jest w pełni sztywna co pomaga podczas jego wprowadzania. Manewrowanie tym endoskopem różni się od wersji w pełni giętkiej i może być mniej intuicyjne na początku dla doświadczonych użytkowników korzystających z klasycznego trzymania rączki. Jednak w przypadku użytkowników rozpoczynających naukę endoskopii może się okazać dużą zaletą ze względu na ergonomiczne ułożenie uchwytu. Pomimo zastosowania sekcji półsztywnej urządzenie umożliwia skuteczną litotrypsję i kontrolę całego układu kielichowo-miedniczkowego w większości przypadków.Sposób trzymania endoskopu giętkiego (UE 3022) jest taki sam, jak w przypadku ureterorenoskopu wielorazowego używanego w naszej placówce. Na rękojeści umieszczono dwa programowalne przyciski dla operatora do przechwytywania zdjęć i filmów. Zakres ruchomości końcówki giętkiej to 270 stopni, co zapewnia dostęp do nawet najbardziej skomplikowanych struktur anatomicznych układu kielichowo-miedniczkowego. Jakość obrazowania w przypadku urządzeń firmy Pusen jest bardzo dobra i umożliwia bezproblemowe prześledzenie anatomii układu i kruszenie złogów. Zdecydowaną zaletą rozwiązań firmy Pusen jest cena, która zarówno w przypadku droższego – giętkiego endoskopu, jak i tańszego – półsztywnego nie przewyższa wyceny procedury. Wersja półsztywna posiada mniejszy zakres dostępowy ze względu na swoją budowę, jednak w większości przypadków jest wystarczająca. Niewątpliwie zaletami rozwiązań jednorazowych są: brak konieczności sterylizacji, brak kosztów napraw, dostępność, wysokiej rozdzielczości obraz cyfrowy, dobra manewrowalność oraz wyeliminowanie możliwości zakażenia krzyżowego. Wadą może być cena. Zastosowanie jednorazowego rozwiązania musi za każdym razem być skalkulowane indywidualnie, dla każdego użytkownika/oddziału.

Autorzy
Marek Zawadzki, dr

Centrum Leczenia Kamicy ...