Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Wiek pacjenta – przeciwwskazanie do zabiegów w leczeniu niewydolności żylnej?

Autor:
Jan Świercz, lek.

Podeszły wiek w wielu ośrodkach jest nadal przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów na żyłach kończyn dolnych, szczególnie gdy, stosowane techniki wiążą się z dużym ryzykiem zakrzepowego zapalenia żył, wzrastającym z każdą dekadą życia.Minimalizacja urazów, krótki czas interwencji oraz stosowane znieczulenie umożliwiające szybkie uruchomienie pacjenta pozwala stosować zabiegi nawet u osób w podeszłym wieku.Pacjent z żylnym owrzodzeniem podudzi. W lipcu 2017 roku do Centrum Flebologii zgłosił się 92-letni mężczyzna z powodu obrzęków lewej nogi, zmian troficznych oraz owrzodzenia podudzi o powierzchni 25 cm2 w okolicy przednio – bocznej podudzia. Owrzodzenie czynne było od 2 miesięcy, leczone dotychczas miejscowo przez lekarza medycyny rodzinnej. Pacjent uskarżał się na ból, wydzielinę z rany oraz obrzęk kończyny.W badaniu USG – Doppler stwierdzono: wydolność układu żył głębokich, bez cech zakrzepicy, a od ujścia do żył głębokich niewydolność lewej żyły odpiszczelowej (średnica do 11 mm) z dużymi żylakami odchodzącymi na podudziu w kierunku kostki zewnętrznej, przepływ tętniczy na stopie prawidłowy.Pacjenta leczono 11 tygodni, podczas których odbył 5 wizyt w ośrodku oraz samodzielnie zmieniał opatrunki w domu, według przekazanego instruktażu. Stosowano kompresjoterapię wielowarstwową i opatrunki piankowe. Uzyskano całkowite wygojenie owrzodzenia, ustąpienie obrzęku i bólu.Po dodatkowej konsultacji kardiologicznej, zakwalifikowano pacjenta do leczenia endowaskularnego za pomocą lasera neoV1470, celem eliminacji przyczyny owrzodzeń podudzi.Przebieg zabiegu Zabieg przeprowadzono w październiku 2017 roku w Centrum Flebologii w warunkach ambulatoryjnych i przy znieczuleniu tumescencyjnym. Podczas zabiegu użyto światłowodu radialnego Saturn 600 µm, wprowadzanego przez port naczyniowy na wysokości 2/3 podudzia (cięcie około 3 mm). Wprowadzenie światłowodu kontrolowane było na monitorze USG. Ablację rozpoczęto, gdy czoło cewnika znajdowało się na wysokości ujścia żyły odpiszczelowej do żył głębokich. Moc lasera ustawiono na 9 Wat. Stopniowo wysuwając światłowód emitowano pierścieniowo energię od 72 J/cm (na początku zabiegu) do 50 J/cm (na zakończenie zabiegu, czyli w dolnym odcinku zamykanej żyły). Włókno posiada specjalny system znaczników laserowych umożliwiających kontrolę tempa dozowania energii laserowej.Podczas zabiegu dodatkowo podano 4 ml polidykanolu (Aetoxysklerol 2%) w formie piany w okolice żylaków podudzia, zamykając tym samym niewydolne żyły niepoddane ablacji laserowej.Zastosowano kompresjoterapię za pomocą pończoch przeciwzakrzepowych w 2. klasie ucisku dopuszczonych do ciągłego noszenia, także podczas wypoczynku nocnego (Comprinet Forte 23). Zalecono używania ich nieprzerwanie przez 7 dób.Bezpośrednio po zabiegu pacjent odbył półgodziny spacer. Wdrożono farmakoterapię przeciwzakrzepową heparyną drobnocząsteczkową (Neoparin 40 mg). Iniekcje polecono stosować przez kolejne 7 dni. Pierwszą kontrolę zalecono w 7. dobie, a następną 21. dnia po zabiegu. Pobyt pacjenta w klinice wraz z przygotowaniem oraz zabiegiem laserowym połączonym ze śródzabiegową skleroterapią trwał około godziny.Wyniki leczenia Pacjent ocenił dolegliwości bólowe podczas zabiegu na poziomie 2, a po jego zakończeniu na poziomie 1 (w 10-punktowej skali VAS). Nie aplikował żadnych leków przeciwbólowych i funkcjonował normalnie. Ograniczeniem była swoboda korzystania z codziennej higieny, z powodu utrzymywania na nodze pończochy kompresyjnej. Z uwagi na wcześniejsze leczenie owrzodzenia i stosowanie kompresjoterapii przez kilkanaście tygodni, nie stanowiło to dla pacjenta większego problemu.Nie odnotowano powikłań po zabiegu, a żyła odpiszczelowa została zamknięta. U pacjenta wyraźnie poprawiło się samopoczucie i jakość życia. Zalecono mu profilaktycznie, z uwagi na zmiany troficzne skóry, kompresjoterapię za pomocą podkolanówek uciskowych w 2. klasie ucisku oraz dalsze kontrole, celem monitorowania efektów zabiegu.WnioskiStatystycznie żyjemy coraz dłużej, a średnia długość życia w Polsce przekracza 77 lat. Niewydolność żylna to choroba, która postępuje z wiekiem. Tymczasem, jak dowodzą Japończycy, starość zaczyna się najwcześniej po dziewięćdziesiątce i nie ma powodu, by odmawiać osobom w tym wieku szansy na życie bez bólu. Okazuje się, że nawet 92-letni pacjenci mogą być leczeni w sposób niosący niskie ryzyko powikłań, bez pobytu w szpitalu i wyłączenia ich z codziennych czynności.

Autorzy
Jan Świercz, lek.