Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

HFDS – Okiem eksperta

Autor:
Piotr Jurowski, dr hab. n. med.

Neuropatia jaskrowa stanowi jeden z najistotniejszych problemów terapeutycznych współczesnej okulistyki. Procesowi jaskrowemu często towarzyszy zaćma, co daje możliwość wykonania operacji łączonej tzn. fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki wraz z operacją przeciwjaskrową. Przeprowadzenie takiej procedury na swoim sprzęcie umożliwia firma Oertli, co opisane zostało szczegółowo w powyższej publikacji. Na podstawie własnych, wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić, że chirurgiczne leczenie współistniejącej zaćmy i jaskry jest bezpieczne i korzystne dla pacjenta, dając dobre wyniki czynnościowe i w znacznym odsetku przypadków istotne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zastosowanie mikroinwazyjnej procedury przeciwjaskrowej w postaci głębokiej sklerotomii wysokiej częstotliwości wykonanej ab interno (HFDS) z operacją fakoemulsyfikacji zaćmy, pozwala w tych przypadkach na uzyskanie addycyjnego efektu hypotenysjnego obu procedur operacyjnych. O skuteczności operacji HFDS (dawniej nazywanej sklerotalamotomią), świadczy trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u wszystkich, dotychczas zoperowanych przeze mnie tą techniką, chorych (26 chorych/26 oczu), zmniejszenie współczynnika stosowania leków przeciwjaskrowych z 2.5 do 0.5 oraz uniknięcie większości potencjalnych powikłań związanych z wykonaniem filtrującego zabiegu przeciwjaskrowego z fakoemulsyfikacją . ♦

Autorzy
Piotr Jurowski, dr hab. ...

Uniwersytet Medyczny w Ł...