Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Kontrola zmiany skórnej za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej OCT, jako potwierdzenie diagnozy BCC i pomoc w ocenie skuteczności terapii*

* Opis przypadku został oparty na artykule „Optische Kohärenztomographie (OCT) zur Verlaufskontrolle nach Primärdiagnose und Therapie” Historia pacjentaKobieta, 85 lat, cierpi na łuszczycę i kilka razy była poddana terapii fotodynamicznej. U pacjentki wielokrotnie diagnozowano i leczono BCC oraz rogowacenie aktynowe (AKs). Obszar skóry budzący wątpliwości został potwierdzony histologicznie jako BCC. Ze względu na rozmiar zmiany (2×2 cm), najpierw przeprowadzono jej łyżeczkowanie, a następnie dwie serie MAL-PDT w odstępie jednego tygodnia. Po zakończeniu terapii, leczenia BCC, kobieta została wezwana na Oddział Dermatologii Szpitala Roskilde w celu badania kontrolnego. Wyniki badania kontrolnego OCTTrzy miesiące po zakończeniu terapii badanie przeprowadzono systemem VivoSight, które wykazało wyraźne cechy charakterystyczne dla BCC (rys.):

  • Przerwanie warstw skóry i pogrubienie naskórka.
  • Hiporefleksyjne pasma nowotworowe oraz torbielowate, okrągłe struktury.
  • Hiperrefleksyjna tkanka około nowotworowa.

Zastosowanie optycznej tomografii koherencyjnej – korzyści dla pacjentaKlinika posługiwała się urządzeniem OCT wyłącznie do celów badawczych, dlatego też pacjentka była obserwowana przez kolejne trzy miesiące w ramach standardowego trybu leczenia. Sześć miesięcy po zakończeniu terapii, przy użyciu VivoSight rozpoznano struktury nowotworowe, które potwierdzono klinicznie i histologicznie. Niniejszy przypadek pokazuje, że subkliniczne cechy nowotworowe mogą być zdiagnozowane już na bardzo wczesnym etapie dzięki OCT, w przeciwieństwie do wykonania samego badania klinicznego. System wykrywa nawet najbardziej utajone struktury nowotworu, co przekłada się na zmniejszenie ilości inwazyjnych biopsji. Co więcej, umożliwia podjęcie decyzji o wdrożeniu natychmiastowej terapii. ♦

Autorzy