Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania

Autorzy:
Bojan PajicReto AllemannZeljka CvejicKaweh MansouriMirko Resan

Oryginalny tytuł publikacji: „High-Frequency Deep Sclerotomy, A Minimal Invasive Ab Interno Glaucoma Procedure Combined with Cataract Surgery: Physical Properties and Clinical Outcome”.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie wstępu do publikacji od Oertli Instrumente AG naszego partnera i producenta sprzętu do fakoemulsyfikacji oraz specjalnej końcówki do wykonywania procedury HFDS.

Cała publikacja jest dostępna na https://www.oertli-instruments.com/downloads/glaukom/high-frequency-deep-sclerotomy-a-minimal-invasive-ab-interno-glaucoma-procedure-combined-with-cataract-surgery-physical-properties-and-clinical-outcome.pdf.

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości, minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.

Wprowadzenie Określenie skuteczności i bezpieczeństwa głębokiej sklerotomii wysokich częstotliwości (HFDS) połączonej z operacją zaćmy jako procedury usunięcia jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania.

Metodyka Bezpośrednio po usunięciu zaćmy wykonano procedurę HFDS ab interno u 205 kolejnych pacjentów z jaskrą otwartego kąta. HFDS przeprowadzono za pomocą specjalnie zaprojektowanej sondy wykorzystującej wysokie częstotliwości (końcówka abee 0,3×1 mm, Oertli, Szwajcaria – obecnie HFDS Glaucoma Tip, przyp. redakcji). Zastosowany został prąd bipolarny o częstotliwości 500 kHz. Penetracja twardówki od strony nosowej została wykonana sześć razy poprzez siateczkę beleczkowania i kanał Schlemma. Za każdym razem tworzono kieszeń o wysokości 0,3 mm oraz szerokości 0,6 mm.

WynikiŚrednie przedoperacyjne ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) wynosiło 24,5 ± 2,1 mmHg (zakres od 21 do 48 mmHg). Po 48 miesiącach średnie IOP w obserwacji wynosiło 15,0 ± 1,7 mmHg (zakres od 10 do 20 mmHg). We wszystkich badanych przypadkach IOP pooperacyjne zostało istotnie obniżone w porównaniu z IOP przed operacją (p<0,001). Po 48 miesiącach docelowe IOP poniżej 21 mmHg osiągnęło 84,9% badanych. Nie stwierdzono poważnych powikłań w trakcie samego zabiegu operacyjnego oraz w okresie pooperacyjnym. Wnioski HFDS jest zabiegiem małoinwazyjnym. To bezpieczna i skuteczna technika operacyjna obniżania IOP połączona z operacją zaćmy. ♦

Autorzy
Bojan Pajic
Reto Allemann
Zeljka Cvejic
Kaweh Mansouri
Mirko Resan