Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Testymoniale użytkowników metody HFDS – dr n. med. Jaromir Wasyluk

Autor:
Jaromir Wasyluk, dr n. med.

Metoda sklerektomii głębokiej prądem wysokiej częstotliwości HFDS należy do grupy zabiegów z zakresu tzw. minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry (MIGS). Może być ona rozważana szczególnie wtedy, gdy planowana jest operacja wieloproceduralna, np. fakotrabekulektomia lub jako zabieg samodzielny. Wykonanie HFDS po wcześniejszej wymianie soczewki na implant tylnokomorowy zapewnia lepsze uwidocznienie kąta przesączania w operacyjnym gonioskopie bezpośrednim i bezproblemowy dostęp końcówki sondy do beleczkowania.

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG

Zaletą sklerektomii HFDS, wykonywanej „ab interno”, w porównaniu do klasycznej trabekulektomii jest szybsza rehabilitacja pacjenta, większy komfort pooperacyjny i brak wpływu na refrakcję oka; unika się też problemów związanych z samym pęcherzykiem filtracyjnym. Zabieg, opisywany w badaniach klinicznych jako hipotensyjnie skuteczny, można powtórzyć w sąsiednim kwadrancie. Sondy używane do HFDS są wielorazowe, co w dłuższej perspektywie korzystnie wpływa na koszt procedury.

Autorzy
Jaromir Wasyluk, dr n. med.

Wojskowy Instytut Medycy...