Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Testymoniale użytkowników metody HFDS – dr n. med. Marcin Jezierski

Autor:
Marcin Jezierski, dr n. med.

HFDS to interesująca metoda z kręgu zabiegów MIGS wykonywanych ab interno. Jej skuteczność może warunkować niejako dwutorowy mechanizm działania. Poprzez usunięcie części beleczkowania polega on z jednej strony na ułatwieniu odpływu drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma, z drugiej strony, poprzez wytworzenie sklerotomii w postaci kieszonek twardówkowych potencjalnie zwiększa odpływ drogą nadnaczyniówkową.

Metoda, tak jak inne z tej grupy, zapewnia względne bezpieczeństwo i małą inwazyjność zabiegu w stosunku do struktur oka, jednak w odróżnieniu od nich nie wymaga pozostawienia implantów wewnątrz gałki ocznej. Praktyczny brak ingerencji w powierzchnię oka zapewnia szybką rehabilitację wzrokową, komfort pacjenta i nie wyklucza innych metod leczenia w przyszłości, z wykonaniem zabiegów filtrujących włącznie.

Niewątpliwą zaletą metody jest także względnie krótka krzywa uczenia oraz rzadkie występowanie powikłań, co czyni ją przyjazną również chirurgom.

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG

Dzięki konstrukcji sondy diatermicznej, dającej możliwość jej wielokrotnego wykorzystania i braku konieczności zastosowania kosztownych implantów, metoda ta jest korzystna również w aspekcie ekonomicznym. Analiza własnych doświadczeń oraz dostępnych doniesień sugeruje, że HFDS można uznać za dobrą opcję z zakresu zabiegów MIGS „ab interno”.

Autorzy
Marcin Jezierski, dr n....

Wojskowy Instytut Medycy...