Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Testymoniale użytkowników metody HFDS – dr n. med. Piotr Marszalik

Autor:
Piotr Marszalik, dr n. med.

Jako wieloletni użytkownik fakoemulsyfikatora FAROS szwajcarskiej firmy Oertli w pełni wykorzystuję jego funkcjonalność, wykonując zarówno zabiegi zaćmy, jak i witrektomii. Ponadto dzięki specjalnej platynowej końcówce diatermicznej oraz modułowi HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy) mam możliwość przeprowadzania fakoemulsyfikacji wraz ze sklerotomią diatermiczną. Zabieg ten znacząco redukuje ciśnienie wewnątrzgałkowe, a przy tym jest bezpieczny, szybki i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG

Dzięki tej metodzie ważny dla pacjenta efekt obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego możemy uzyskać nie tylko w ramach procedury łączonej, ale również w przypadku pacjentów pseudofakijnych – jako samodzielny zabieg.

Autorzy
Piotr Marszalik, dr n. ...

Oddział Okulistyczny SCM...