Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Testymoniale użytkowników metody HFDS – dr n. med. Piotr Rusek

Autor:
Piotr Rusek, dr n. med.

Leczenie operacyjne jaskry powinno być rozważane w przypadku, gdy farmakoterapia i leczenie laserowe nie spowodują zatrzymania postępu neuropatii. Leczenie należy dostosowywać dla każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę liczne czynniki, między innymi stopień współpracy pacjenta, zaawansowania choroby, warunki anatomiczne miejsca operacji oraz ilości powikłań związanych z wybraną metodą. Spośród trzech wymienionych metod leczenia jaskry, leczenie chirurgiczne związane jest z największą ilością powikłań.

Aby nie traktować leczenia zabiegowego jaskry jako leczenia ostatniej szansy, wprowadzono w ostatnim dziesięcioleciu chirurgię mikroinwazyjną jaskry (MIGS). Według definicji Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) określenie MIGS obejmuje zabiegi z dostępu „ab interno” lub rzadziej „ab externo” z wszczepieniem implantów lub bez, o skuteczności zależnej lub niezależnej od pęcherzyka filtracyjnego.

Do tej grupy zabiegów należy głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości (HFDS) wykonywana z dostępu „ab interno”. Wymaga od chirurga przede wszystkim nauki wizualizacji kąta przesączania – odpowiedniego ustawienia mikroskopu oraz głowy pacjenta, obsługi gonioskopu operacyjnego, czyli umiejętności przydatnych również we wszczepianiu mikrostentów lub goniotomii. Natomiast sama technika zabiegu jest dość prosta a procedura krótkotrwała.

W naszym ośrodku zabieg HFDS wykonujemy od 1 roku i uzyskaliśmy redukcję cwg u 74% pacjentów poniżej 21 mmHg bez leków w procedurze łączonej z usunięciem zaćmy, ale także u 5 pacjentów pseudofakijnych poniżej 21 mmHg z redukcją 2 leków miejscowych na jeden.

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości ma wysoki profil bezpieczeństwa z przejściowymi zwyżkami cwg, niewielkim krwawieniem do komory przedniej i depigmentacją tęczówki w miejscu aktywacji sondy diatermicznej. Dłuższa obserwacja pozwoli lepiej nam ocenić skuteczność tej metody oraz możliwość jej powtarzania. W sytuacji skromnej wyceny zabiegów z użyciem mikrostentów (implantów) przez NFZ ta metoda stanowi bardzo dobrą alternatywę dla borykających się z codzienną rzeczywistością oddziałów okulistycznych.

Autorzy
Piotr Rusek, dr n. med.

Szpital Specjalistyczny ...