Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Celowana biopsja prostaty pod kontrolą microUSG

ExactVu™

Autor:
Sebastian Kąkol
Okiem eksperta:
Mateusz Mokrzyś, dr

Rak prostaty (stercza, gruczołu krokowego) jest obecnie najczęściej rozpoznawanym w naszym kraju nowotworem złośliwym u mężczyzn. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce rejestruje się rocznie około 16 tysięcy nowych zachorowań i ponad 5 tysięcy zgonów. Rak prostaty zajmuje 1. miejsce wśród zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn.

Jednocześnie co roku wykonywanych jest ponad 40 tys. biopsji prostaty pod kontrolą klasycznego USG. W trakcie biopsji lekarz pobiera zazwyczaj około 12 wycinków z różnych części gruczołu. Jednak ze względu na niską rozdzielczość klasycznych aparatów USG podstawową trudnością jest zobrazowanie ognisk raka. Dlatego w większości przypadków wycinki pobierane są w sposób systematyczny (mapingowy). Badanie tego typu bywa nazywane „ślepą biopsją”, a jej wiarygodność pozostaje często wątpliwa.

Stosowaną od kilku lat metodą mającą wyeliminować te ograniczenia, jest biopsja fuzyjna prostaty polegająca na nakładaniu obrazów rezonansu magnetycznego na obraz USG. Zwiększa ona prawdopodobieństwo zlokalizowania zmian na podstawie nakładanych obrazów wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego mpMRI, podczas wykonywania biopsji pod kontrolą klasycznego aparatu USG. Metoda ta nie jest jednak obecnie finansowana przez NFZ. Ponadto, aby mogła być stosowana wymaga dostępu do odpowiedniej jakości obrazów i opisów badań mpMRI. Mimo, że urządzenia MRI coraz częściej są na wyposażeniu placówek, to jednak ilość specjalistów radiologów będących w stanie ocenić wykonane w ten sposób obrazy prostaty jest wciąż niewystarczająca. Stanowi to podstawową przeszkodę w upowszechnieniu tej techniki. Inne podejście do rozwiązania tego problemu znalazła kanadyjska firma Exact Imaging, która stworzyła system mikroUSG do biopsji celowanej prostaty w wysokiej rozdzielczości.

System ExactVu umożliwia wykonanie biopsji celowanej prostaty pod kontrolą microUSG bez nakładania obrazów pochodzących z rezonansu magnetycznego. Rozdzielczość w ten sposób uzyskiwanych obrazów jest do 300% wyższa w stosunku do rozdzielczości klasycznych obrazów USG. Dzięki zastosowaniu głowicy USG pracującej z częstotliwością do 29 Mhz, otrzymywane obrazy mają rozdzielczość do 74 μm/piksel porównywalnej z mpMRI.

Wykorzystanie systemu ExactVu przez lekarza urologa umożliwia uzyskiwanie wyników biopsji prostaty podobnych do tych otrzymanych przy zastosowaniu systemów fuzyjnych, ale bez konieczności dostępu do odpowiedniej jakości badań i opisów mpMRI.

Biopsja pod kontrolą microUSG może być wykonywana zarówno u pacjentów z, jak i bez badania mpMRI w celu znalezienia ogniska raka oraz u pacjentów, którzy nie mogą być poddani badaniu rezonansem magnetycznym, a także u tych przy aktywnym nadzorze. Wykazano również, że krzywa uczenia dla obrazów microUSG prostaty jest krótka, więc system może być bardzo szybko wprowadzany do rutynowego użycia.

ExactVu jest bardzo ciekawą alternatywą dla systemów biopsji fuzyjnej w celowanej biopsji prostaty, ponieważ uniezależnia lekarzy urologów od badań obrazowych mpMRI przy wykazanej podobnej skuteczności w rozpoznaniu raka prostaty. ♦

Okiem eksperta

Mateusz Mokrzyś, dr Polskie Centrum Urologii Zaawansowanej, Szpital EMC św. Anny w Piasecznie

W naszym Centrum oferujemy pacjentom dostęp do nowatorskich metod diagnostycznych i terapeutycznych. Jednym z takich rozwiązań jest biopsja prostaty pod kontrolą microUSG. Jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się na zakup systemu ExactVu, ponieważ byliśmy przekonani, że zwiększy on nasze możliwości diagnostyczne i precyzję w prowadzeniu pacjentów w aktywnym nadzorze oraz w leczeniu ogniskowym raka prostaty. Jest to nowoczesne i bardzo obiecujące narzędzie charakteryzujące się wysoką czułością w wykrywaniu istotnego klinicznie raka gruczołu krokowego.

System ExactVu cenimy za możliwość wykonywania celowanej biopsji prostaty w czasie rzeczywistym u wszystkich pacjentów niezależnie od jakości dostarczonych przed biopsją badań obrazowych rezonansu magnetycznego lub ich braku. Używając systemu microUSG ExactVu, urolog może dostrzec więcej szczegółów niewidocznych w klasycznym badaniu USG, dokładniej oceniając poszczególne struktury oraz architektonikę tkanki gruczołu krokowego.

Otrzymywane wyniki pokazują, że wykrywalność raka prostaty przy użyciu microUSG jest większa nawet o kilkanaście procent w stosunku do zastosowania samej biopsji fuzyjnej, dzięki czemu możemy oferować naszym pacjentom najlepsze obecnie dostępne metody diagnostyczne, a następnie skutecznie ich leczyć. ♦

Autorzy
Sebastian Kąkol

KONKI Med

Okiem eksperta
Mateusz Mokrzyś, dr

Polskie Centrum Urologii...

czytaj więcej

Okiem eksperta

Mateusz Mokrzyś, dr Polskie Centrum Urologii Zaawansowanej, Szpital EMC św. Anny w Piasecznie

W naszym Centrum oferujemy pacjentom dostęp do nowatorskich metod diagnostycznych i terapeutycznych. Jednym z takich rozwiązań jest biopsja prostaty pod kontrolą microUSG. Jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy się na zakup systemu ExactVu, ponieważ byliśmy przekonani, że zwiększy on nasze możliwości diagnostyczne i precyzję w prowadzeniu pacjentów w aktywnym nadzorze oraz w leczeniu ogniskowym raka prostaty. Jest to nowoczesne i bardzo obiecujące narzędzie charakteryzujące się wysoką czułością w wykrywaniu istotnego klinicznie raka gruczołu krokowego.

System ExactVu cenimy za możliwość wykonywania celowanej biopsji prostaty w czasie rzeczywistym u wszystkich pacjentów niezależnie od jakości dostarczonych przed biopsją badań obrazowych rezonansu magnetycznego lub ich braku. Używając systemu microUSG ExactVu, urolog może dostrzec więcej szczegółów niewidocznych w klasycznym badaniu USG, dokładniej oceniając poszczególne struktury oraz architektonikę tkanki gruczołu krokowego.

Otrzymywane wyniki pokazują, że wykrywalność raka prostaty przy użyciu microUSG jest większa nawet o kilkanaście procent w stosunku do zastosowania samej biopsji fuzyjnej, dzięki czemu możemy oferować naszym pacjentom najlepsze obecnie dostępne metody diagnostyczne, a następnie skutecznie ich leczyć. ♦