Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Diagnostyka VX650

Wywiad z użytkownikiem

Autor:
Jean-Pierre Rozenbaum, dr

Dlaczego zdecydowali się Państwo na instalację urządzenia Visionix VX650 w swoim gabinecie?
Wraz z rozwojem technologii obrazowania, automatyki pomiarowej i wprowadzeniem telemedycyny nastąpiły zasadnicze zmiany w sferze obsługi pacjentów podczas konsultacji. Moim zdaniem VX650 jest obecnie jedynym wszechstronnym, wysokowydajnym urządzeniem dostępnym na rynku, które jest w stanie się do nich dostosować. Jednocześnie można nim przebadać stale rosnącą liczbę pacjentów. W mgnieniu oka, za pomocą jednego urządzenia przeprowadza się kompleksowe badanie przedniego odcinka oka, bardziej kompletne niż to wykonywane podczas typowej konsultacji.

Jakie dane można uzyskać za pomocą VX650?
Po zakończeniu badania, VX650 generuje wyczerpujący, wysokiej jakości protokół. Wykorzystując aberrometrię mierzy obiektywną refrakcję, rogówkowe i/lub całkowite aberracje niższego/wyższego rzędu, umożliwiając analizę dziennej i nocnej refrakcji. VX650 wykonuje również topografię przednią i tylną z wykrywaniem stożka rogówki. Obrazowanie Scheimpfluga zapewnia pomiar głębokości komory przedniej, pachymetrii, pomiar kątów tęczówkowo-rogówkowych, średnicy rogówki (WTW) oraz kąta kappa. Obejmuje również obrazowanie dna oka, tonometrię i badanie suchego oka. Dzięki jakości obrazów i szybkości uzyskiwania wszystkich danych, lekarz dostaje większą niż dotychczas ilość informacji potrzebnych do ustalenia diagnozy bez wydłużania czasu konsultacji.

Jakie są Państwa wrażenia z użytkowania?
VX650 jest całkowicie zautomatyzowany, a jego obsługa jest łatwa dla umiarkowanie przeszkolonego personelu. W mojej codziennej pracy specjalisty od zaćmy i chirurgii refrakcyjnej, VX650 zapewnia mi precyzję przy wyborze implantów wewnątrzgałkowych i umożliwia selekcję pacjentów, którzy kwalifikują się do operacji refrakcyjnej. Urządzenie to daje możliwość wyświetlenia wyników na końcu badania w postaci podsumowania z sekcjami, które można rozwinąć w celu uzyskania bardziej szczegółowych danych. Jest to niezwykle pomocne, ponieważ ułatwia rozmowy z pacjentem i skraca czas potrzebny na omówienie wyników, szczególnie w przypadku wskazań chirurgicznych.

Jaką rolę widzą Państwo dla VX650 w przyszłym rozwoju gabinetów i przychodni?
We Francji telemedycyna pojawiła się w sytuacji, w której nastąpił już nowy rozwój w zakresie pracy wspomaganej, do czego przyczyniły się niedawne przepisy prawne. Umożliwiały one ortoptystom wykonywanie zabiegów, które wcześniej wymagały obecności okulisty. Aparat VX650, który został zaprojektowany z myślą o skróceniu czasu badań i ułatwieniu delegowania obowiązków pracownikom, może być wykorzystany w odpowiedzi na rewolucję w zarządzaniu przepływem pacjentów i w dostępie do opieki zdrowotnej w obszarze okulistyki, zapewniając niezawodność diagnostyki, ograniczenie konieczności przemieszczania się pacjenta i lepszą organizację czasu. ♦

Autorzy
Jean-Pierre Rozenbaum, dr

Centre Vision Ouest Sart...

Produkty

Stacje diagnostyczne

Załączniki

interviewen-visionixvx650.pdf