Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

OCT skóry – technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Autor:
Robert Stephens, dr

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC.

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów.

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

Dr Robert Stephens wraz z zespołem North West Sydney Dermatology & Laser prowadzą pierwszą klinikę w Australii oferującą „usuwanie nowotworów skóry pod kontrolą OCT”. Zespół szczególnie interesuje się terapią fotodynamiczną oraz wykorzystywaniem laserów i różnych rodzajów światła w leczeniu schorzeń skóry – także w chirurgicznym usuwaniu nowotworów.

Doktor Stephens opracował interesującą koncepcję „dwufazowego PDT” (ang. photodynamic therapy). Polega ona na wykorzystaniu dwóch rodzajów źródła światła do naświetlania uprzednio fotouczulonego guza.

Po pierwszej fazie konwencjonalnej aktywacji guza światłem czerwonym natychmiast przeprowadzana jest faza druga dostarczania światła za pomocą urządzenia IPL (ang. Intense Pulsed Light, Sciton BBL). IPL jest dostarczane z niewielkim uciskiem mechanicznym głowicy, ale wystarczającym do tego, aby skóra zbladła (w celu usunięcia krwi z tkanek).

Hipoteza jest następująca: przekrwienie/zaczerwienienie spowodowane PDT nie jest pożądane, ponieważ hemoglobina (szczególnie deoksyhemoglobina) może być konkurentem dla guza do pochłaniania światła.

Zaczerwienienie może być jednak korzystne, ponieważ świadczy o większej ilości tlenu dostarczanej do tkanek. Usunięcie hemoglobiny poprzez ucisk może więc radykalnie zwiększyć przenikanie światła do komórek nowotworowych (tu mowa zwłaszcza o silniejszych falach: żółtej i zielonej, zawartych w widmie IPL), zwiększając tym sposobem aktywację/działanie światła w guzie.

Wystarczająca ilość wolnego tlenu, potrzebnego do wyższej płynności drugiej fazy (IPL), jest zapewniana poprzez przekrwienie/zaczerwienienie występujące po pierwszej fazie aktywacji (światło czerwone). Mechaniczny ucisk może także „zgnieść” niektóre guzy, zmniejszając w ten sposób odległość jaką światło musi pokonać, aby dotrzeć do ich dalszej krawędzi.

Zaobserwowano znacznie lepsze wyniki po zastosowaniu opisanej, dwustopniowej metody. Opublikowano już także pierwsze wyniki (brak klinicznych dowodów i/lub wyników OCT świadczących o nawrocie w 35/36 przypadków BCC, z których większość guzów występowała w obrębie twarzy, a 50% z nich było typu guzkowatego). Średni czas obserwacji wyniósł 10 miesięcy. Doktorowi Stephensowi obrazowanie OCT w połączeniu z dwufazowym PDT umożliwia „diagnozę i usunięcie BCC tego samego dnia”.

OCT jest kluczem do oceny, czy rak skóry nadaje się do PDT. Jest to bardzo duża pomoc przy selekcji zmian, gdzie określamy głębokość i podtyp BCC. Ponadto możemy zidentyfikować guzy wykazujące cechy, takie jak martwica upłynniająca, która czyni je bardziej „zgniatalnymi” (za pomocą rękojeści wspomnianej głowicy IPL).

„Bardzo ważne jest również to, że za pomocą OCT możemy zweryfikować skuteczność usunięcia zmiany nowotworowej” – mówi dr Robert Stephens i podsumowuje – „W Australii mamy epidemię BCC. Nasi pacjenci chcą skutecznych, wydajnych, nieinwazyjnych terapii, o ile tylko pozwala na to rodzaj zmiany. OCT służy nam doskonale jako wygodne narzędzie do kwalifikacji pacjentów i szybkiej walidacji wyników.”

Leczenie BCC jest coraz bardziej spersonalizowane i zorientowane na pacjenta. Obrazowanie i pomiary VivoSight OCT umożliwiają badaczom rozwijanie paradygmatu oceny, leczenia i monitorowania pod kontrolą OCT oraz pomoc w oznaczaniu zmian BCC, w odpowiednim doborze leczenia i dają pewność przy usuwaniu zmian. Precyzyjne obrazowanie skóry i innowacyjne metody leczenia są nierozłączne i wzajemnie uzupełniające. Korzysta na tym pacjent, który zyskuje jeszcze skuteczniejsze planowanie leczenia BCC. ♦

Zobacz oryginał w języku angielskim.

Autorzy
Robert Stephens, dr

Northwestderm, Australia