Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Jakie znaczenie ma barwa światła w witrektomii?

Technologia Power LED Plus

Autor:
Maciej Łuczak

Witrektomia to inwazyjny zabieg chirurgiczny, który wymaga precyzyjnej pracy chirurga, a także wysokiej klasy aparatu z odpowiednim systemem wizualizacji. Najczęściej używanymi barwami w operacjach oczu są biała, niebieska oraz żółta. Barwa białego światła jest neutralna i zazwyczaj wykorzystywana w różnych dziedzinach medycyny, jednakże niektóre badania sugerują, że niebieskie światło może być korzystniejsze w operacjach oczu.

Badanie przeprowadzone w 2019 roku przez Rydzika i in.1 porównało wpływ białego, niebieskiego i czerwonego światła na percepcję kontrastu podczas witrektomii. Wykazało, że niebieskie światło daje lepszą percepcję kontrastu niż białe lub czerwone, co umożliwia bardziej precyzyjne wykonanie operacji. Niebieskie światło ma krótszą długość fali niż światło białe, przez co łatwiej się rozprasza w tkankach oka, a co za tym idzie, ułatwia wizualizację struktur siatkówki, w tym niewielkich ubytków i uszkodzeń. Ponadto niektóre badania sugerują, że niebieskie światło może działać przeciwzapalnie, dzięki czemu pomaga w redukcji bólu pooperacyjnego i stanów zapalnych. Warto jednak zauważyć, że stosowanie niebieskiego światła może wpłynąć na podniesienie ryzyka toksyczności. Badanie przeprowadzone przez Zhang i in. w 2021 roku2 wykazało, że naświetlanie siatkówki niebieskim światłem może prowadzić do aktywacji czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α) i zwiększenia produkcji reaktywnych form tlenu (ROS) w siatkówce oraz może przyczynić się do uszkodzenia komórek siatkówki.

Podczas witrektomii warto także rozpatrzeć użycie barwy żółtej. Badanie przeprowadzone przez Wei i in. w 2020 roku3 wykazało, że takie światło daje lepszą widoczność tkanek oka i zapewnia wyższą jakość obrazu podczas podglądu filmów operacyjnych. Żółte światło jest słabo absorbowane przez pigmenty barwnikowe w oku, co umożliwia jego penetrację przez różne warstwy oka, a jednocześnie jest mniej drażniące niż niektóre inne barwy. Z tego powodu uważa się, że żółte światło może przyczynić się do zmniejszenia stresu oraz zmęczenia oczu zarówno u chirurga, jak i pacjenta. Ponadto jest skuteczne w wizualizacji siatkówki, ponieważ pomaga w jej odróżnieniu od naczyniówki i błony pigmentowej. To z kolei ułatwia chirurgowi planowanie i wykonywanie operacji.

Podsumowując, wybór koloru światła w operacjach tylnego odcinka oka jest wciąż kwestią dyskusyjną. Niektóre badania wskazują, że światło niebieskie umożliwia lepszą percepcję kontrastu i wizualizację szczegółów, ale może być bardziej toksyczne dla oka. Z kolei żółte daje lepszą widoczność tkanek oka i jest mniej drażniące dla operatora, co może przyczynić się do zmniejszenia stresu oraz zmęczenia oczu. Nowoczesne urządzenia do witrektomii pozwalają na wybór barwy światła. Przykładem jest Oertli OS 4 wyposażony w technologię Power LED Plus, która oferuje bardzo niską toksyczność, wyjątkowo dobry kontrast i jasność, a także możliwość mieszania koloru żółtego oraz niebieskiego. Kolor światła, którego używa się podczas operacji, może mieć wpływ na wynik procedury oraz komfort pracy chirurga. Ostateczny wybór powinien być jednak dokonany przez operatora na podstawie indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta. ♦

Autorzy
Maciej Łuczak

Consultronix

Produkty

OS4

Bibliografia

1. Rydzik, A., Gurung, H., Paluszkiewicz, R., Lypa, M., Sulkowski, W., & Maciejewski, R. (2019). Influence of red, white, and blue light on visual acuity and contrast perception during vitrectomy. Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), 13, 985-991. doi: 10.2147/OPTH.S195373.

2. Wei, Y., Luo, Y., Wang, G., Liu, G., Lin, H., & Guo, X. (2020). Yellow versus blue light for retinal visualization during vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy: a randomized controlled trial. BMC Ophthalmology, 20(1), 29. doi: 10.1186/s12886-020-01325-y.

3. Zhang, J., Li, Q., Song, H., & Jin, C. (2021). Blue light irradiation causes retinal damage through reactive oxygen species-induced apoptosis and inflammation. International Journal of Molecular Medicine, 47(1), 17. doi: 10.3892/ijmm.2020.4786.