Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Mikroskopia konfokalna

Kluczowy element ścieżki diagnostycznej w chorobach rogówki

Autor:
Agnieszka Kuligowska, dr n. med. i n. o zdr.

Choroby rogówki są jedną z najczęstszych przyczyn odwracalnej ślepoty na całym świecie. Ślepoty, której w wielu przypadkach, prowadząc odpowiednio wczesną diagnostykę oraz celowane leczenie, dałoby się zapobiec. Mówiąc o chorobach rogówki oka, wyróżniamy schorzenia infekcyjne, m.in. zapalenia o etiologii bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej oraz schorzenia nieinfekcyjne, m.in. dystrofie rogówki, zwyrodnienia i blizny pozapalne.

W codziennej praktyce klinicznej diagnostyka infekcyjnych schorzeń rogówki opiera się na wywiadzie, badaniu w lampie szczelinowej i ewentualnym zabezpieczeniu zeskrobin na badanie mikrobiologiczne. Z uwagi na czas, który musi upłynąć do uzyskania wzrostu kolonii bakterii lub grzybów, czy wyników badania wirusologicznego lub parazytologicznego lekarz prowadzący zwykle decyduje się na włączenie leczenia empirycznego w celu zahamowania progresji schorzenia. Niestety, kiedy nie przynosi ono pożądanego efektu, stan pacjenta ulega dynamicznemu pogorszeniu, prowadząc do utraty przezierności rogówki lub jej perforacji. W przypadku schorzeń nieinfekcyjnych, z uwagi na częste bliznowacenie tkanek rogówki, w miarę trwania schorzenia postawienie właściwej diagnozy na podstawie badania w lampie szczelinowej jest zwykle niemożliwe.

Czy w okulistyce jest zatem miejsce dla narzędzia, jakim jest mikroskop konfokalny? Czy może to sprzęt, bez którego można z powodzeniem prowadzić wysokospecjalistyczną diagnostykę i leczenie schorzeń rogówki? Wieloletnie doświadczenia naszej Kliniki pokazują, iż mikroskopia konfokalna stanowi nieodłączny element prawidłowego procesu diagnostyczno-leczniczego, umożliwiając rozwiązanie wielu dylematów diagnostycznych, zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia struktury rogówki oka. Atutami badania mikroskopii konfokalnej są przede wszystkim jego szybkość, nieinwazyjność oraz możliwość indywidualnej oceny każdej warstwy rogówki na poziomie komórkowym, a także możliwość zobrazowania wielu patogenów in vivo.

Jeżeli chcieliby Państwo poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikroskopii konfokalnej i jej wykorzystania w codziennej praktyce lekarskiej, serdecznie zapraszam na webinar, który odbędzie się 20 września 2023 r. Zajmiemy się omówieniem szczegółów związanych z diagnostyką schorzeń rogówki przy pomocy nieinwazyjnego badania na urządzeniu HRT3 RCM, które pozwala na uzyskanie obrazów rogówki i wewnętrznych struktur oka w wysokiej rozdzielczości. ♦

Autorzy
Agnieszka Kuligowska, dr...

I Katedra i Klinika Okul...