Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowe możliwości leczenia pacjentów dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii robotycznej

Autor:
Przemysław Zając, PhD

Zainstalowany w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie system robotycznej nawigacji magnetycznej Genesis firmy Stereotaxis Inc., dzięki swoim unikalnym cechom pozwala na leczenie pacjentów z zachowaniem wyjątkowych zasad bezpieczeństwa oraz najwyższej skuteczności, jak również poszerza zakres leczonych arytmii serca u pacjentów w Polsce.

System Genesis umożliwia wizualizację modelu geometrycznego serca zrekonstruowanego na podstawie badania tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, dzięki zintegrowaniu z zaawansowanymi narzędziami, takimi jak ADAS 3D czy inHeart. W rezultacie lekarz otrzymuje kompleksową informację na temat złożoności serca czy potencjalnych zmian anatomicznych. Przedstawione podejście jest zbieżne z misją firmy Stereotaxis, mającą na celu połączenie technologii robotycznej z innymi narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Dzięki temu dostajemy kompleksowe rozwiązanie umożliwiające leczenie pacjentów z wszelkiego rodzaju zaburzeniami rytmu serca. Prezentowana precyzja, z jaką pracuje system robotyczny Genesis oraz szczegółowa analiza anatomii serca danego pacjenta pozwala na zindywidualizowanie strategii terapii. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy klasyczne techniki okazują się nieskuteczne, np. zastosowanie alternatywnej metody nawigacji cewnikiem ablacyjnym poprzez wprowadzenie go do serca z wykorzystaniem żyły szyjnej. Dzięki zaawansowanej technologii, umiejętnościom oraz doświadczeniu lekarzy z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie w ostatnim czasie wykonano niezwykle skomplikowane zabiegi ablacji podłoża arytmii u pacjentów ze zdiagnozowanymi wrodzonymi wadami serca (np. przełożenie wielkich pni tętniczych, TGA) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych w istotny sposób zmieniających anatomię serca (np. metoda Senninga czy Mustarda). Wcześniej było to wręcz niemożliwe bądź wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia powikłań w przypadku użycia cewników klasycznych. Profesor Łukasz Szumowski wraz z zespołem jest pionierem w zakresie wprowadzania technologii robotycznej wykorzystywanej podczas ablacji podłoża arytmii serca w Polsce, a Narodowy Instytut Kardiologii jest jednym z pierwszych szpitali na świecie, gdzie zainstalowano najnowszą wersję systemu Genesis. Od marca 2022 roku zespół przeprowadził blisko 100 procedur z użyciem systemu Genesis, gdzie w większości przypadków wykorzystanie technologii robotycznej pozwoliło na wykonanie zabiegu u pacjentów, u których zastosowanie magnetycznej nawigacji było jedyną możliwością terapii, bądź poprzednia próba ablacji okazała się nieskuteczna.

O systemie robotycznej nawigacji magnetycznej Genesis
System robotycznej nawigacji magnetycznej Genesis składa się z dwóch precyzyjnie sterowanych magnesów umieszczonych na ramionach nośnych zainstalowanych po obu stronach stołu w sali operacyjnej. Podczas zabiegu przebywający w sterowni operator nawiguje wyposażonym we wbudowane magnesy cewnikiem poprzez zmianę orientacji pola magnetycznego wokół pacjenta, wykorzystując do tego komputer z zainstalowanym intuicyjnym interfejsem. Ponad 450 opublikowanych artykułów w renomowanych czasopismach naukowych potwierdza wartość kliniczną zastosowania robotycznej nawigacji magnetycznej podczas ablacji podłoża arytmii serca. Dane ukazują korzystny wpływ technologii robotycznej na bezpieczeństwo pacjenta oraz ogólne rezultaty.

Zachęcam do wstąpienia do Stowarzyszenia Kardiologicznej Nawigacji Robotycznej (Society of Cardiac Robotic Navigation, SCRN) – międzynarodowej niezależnej organizacji zaangażowanej w rozwój nauk medycznych, innowacji technologicznych oraz szerzenia świadomości w zakresie zastosowania technologii robotycznej w kardiologii. Siódma edycja corocznego spotkania członków SCRN odbędzie się w dniach 19 20.10.2023 r. w Waszyngtonie. ♦

Autorzy
Przemysław Zając, PhD

Manager, Clinical Traini...

Stereotaxis, Inc.

Produkty

Genesis

Dowiedz się więcej
Clinical Data