Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowy rozdział dermoskopii

Dermoskopia bardzo wysokich powiększeń (OSHMD)

Autor:
Joanna Pogorzelska-Dyrbuś, dr n. med.

Dermoskopia bardzo wysokich powiększeń (OSHMD) to nowa odmiana dermoskopii, dzięki której można oglądać zmiany skórne w powiększeniu optycznym nawet 400-krotnym. Metoda daje możliwość obrazowania pojedynczych komórek, odróżnienia melanocytów od keratynocytów, a także umożliwia ocenę ich kształtu, wielkości i barwy. Wstępne wyniki badań przy użyciu OSHMD wykazały, że ta odmiana dermoskopii może być przydatna w diagnostyce różnicowej łagodnych oraz złośliwych zmian melanocytowych. Ponadto, poprzez możliwość bardziej szczegółowego obrazowania oglądanych struktur, OSHMD może pomóc w lepszym zrozumieniu semiologii dermoskopii standardowej. Tak znaczne powiększenie umożliwia nawet korelację obrazów struktur widocznych horyzontalnie w OSHMD z tymi, które widoczne są w powiększeniu mikroskopowym, na wertykalnych obrazach uzyskanych w badaniu histopatologicznym.

Jak pisał dr Rossi, jeden z pionierów tej metody: „to początek nowej ery dermoskopowej o niesamowitym potencjale diagnostycznym i naukowym. Metoda pozwala uzyskać obrazy dotąd niewidocznych struktur, zarówno pod kątem powiększenia, jak i koloru. Zauważalne jest więcej szczegółów, struktur oraz zupełnie nowych wzorów, co znacznie ułatwia interpretację konwencjonalnego obrazu dermoskopowego”.

Serdecznie zapraszam na prowadzone przeze mnie szkolenie, podczas którego wspólnie otworzymy drzwi nowemu wymiarowi wideodermoskopii – do świata wysokich powiększeń OSHMD. ♦

Autorzy
Joanna Pogorzelska-Dyrbu...

Estevita Specjalistyczna...