Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

HydroChopper Alio K7-5861

Autor:
Joanna Zapiór

Alio, to całkowicie nowa odsłona choppera irygacyjnego, którego konstrukcja oparta jest na wieloletnich doświadczeniach prof. Jorge L. Alio. Chopper ten może być używany podczas fragmentacji, zarówno miękkiego jak i twardego jądra. Ze względu na kulisty kształt końcówki, narzędzie to może być łatwo wprowadzone do wnętrza gałki ocznej, natomiast 1 mm kaniula uszczelnia mikronacięcie, zapobiegając wszelkim niekontrolowanym wyciekom, co pozwala na stabilną irygację podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. To wielofunkcyjne narzędzie stosowane jest również w celu zapobiegania okluzji podczas aspiracji oraz w celu utrzymania tylnej komory gałki ocznej, podczas implantacji soczewki wewnątrzgałkowej.

Autorzy
Joanna Zapiór

Consultronix