Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Ellex zaprasza do krakowa – 6th Eropean Eye Cubed Ultrasound Course

Autor:
Ewa Wesołowska-Kiełb

Firma Ellex już od sześciu lat organizuje Europejskie Szkolenia Ultrasonografczne. Kurs ten odbywa się w różnych krajach Europy. W szkoleniu bierze udział zazwyczaj około 40-50 osób z całej Europy. Uczestnikami kursu są lekarze okuliści na różnym poziomie specjalizacji, oraz pracownicy pokrewni okulistyce. Program szkolenia jest zawsze bardzo interesujący. Wykłady obejmują zarówno informacje dotyczące nowości technologicznych zastosowanych w ultrasonografe Eye Cubed, ale również ciekawe wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny okulistyki z różnych ośrodków naukowych z całego świata. W ostatnich dwóch latach swoją wiedzą podzielili się z uczestnikami szkolenia min.: prof. Bertil Damato z Royal Liverpool Hospital, dr Hatem Atta z Aberdeen Royal Infrmary, dr Tarek El-Khashab z Leighton Hospital, dr Yamini z Warrington Hospital, dr Michel Puech z Centre Explore Vision Paris, dr Olivier Berges z Fondation Ophtalmologique A. de Rotschild, Cathy Dibernardo z Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins z Hospital Balitmore oraz Cynthia Kendall, współzałożycielka frmy Innovative-Imaging.W programie szkolenia znajdowały się wykłady dotyczące ewolucji ultrasonografi oraz nowości technologicznych związanych z ultrasonografem Eye Cubed. Program zawierał także warsztaty, gdzie w trakcie tzw. sesji „hands on” uczestnicy szkolenia mogli sami zapoznać się z możliwościami urządzenia. Do tej pory podczas teoretycznej części szkolenia, zaprezentowano opracowania naukowe dotyczącze m.in.: prawidłowego wykonywana biometrii, prawidłowej interpretacji wyników badania oraz omówienie najczęściej występujących błędów, różnych aspektów badania przedniej komory przy zabiegach refrakcyjnych, diagnozy jaskry z obrazowaniem przedniej komory, prawidłowego użycia sondy wysokiej rozdzielczości oraz jej zastosowań włączając w to anatomię przedniej komory, a także użycie ultrasonografu do badań w monitorowaniu nowotworów znajdujących się zarówno w przedniej jak i tylnej komorze.W tym roku szóste już wydanie szkolenia z ultrasonografi odbędzie się w Krakowie. Jednym z wykładowców będzie lek. Andrzej Dmitriew z Kliniki Okulistyki z Poznania oraz prof. Bertil Damato z Liverpool Hospital.

Autorzy
Ewa Wesołowska-Kiełb

Consultronix S.A.