Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Bezpieczeństwo, czyli MonoBlue + Manitol

Autor:
Joanna Zapiór
wykres liczby kom orek które uległy cytolizie

Na podstawie badań przeprowadzonych przez francuską firmę ARCAD Ophta, na rynek wprowadzone zostały dwa nowe preparaty barwiące, wzbogacone o frakcję antyoksydacyjną zwaną Mannitolem:

  • MonoBlue SafR do kapsuloreksji w zabiegach zaćmy,
  • MonoBlue NafX do barwienia błon granicznych przy zabiegach witrektomii.

Mannitol to organiczny związek chemiczny, stanowiący bogate źródło przyswajalnego węgla. Zastosowanie manitolu wraz z błękitem trypanu, wstrzymuje proces utleniania wody, który stanowi poważne zagrożenie dla żywych komórek.Wykres 1 przedstawia żywotność komórek śródbłonka podczas wybarwiania przedniej torby, przy zastosowaniu odpowiednio soli fizjologicznej, błękitu trypanu i barwnika z mannitolem.Ilość martwych komórek przy zastosowaniu:błękitu trypanu z mannitolem: 13.73% ± 6,6%błękitu trypanu bez mannitolu: 22.73 ± 6,2%Szczegółowe wyniki badań świadczą, iż zastosowanie mannitolu obniża toksyczność preparatu barwiącego, przez co wzrasta żywotność komórek śródbłonka.

Gęstość komórek nabłonka barwnikowego siatkówki

Ponadto przeprowadzono badania wpływu wody utlenionej oraz mannitolu na gęstość komórek nabłonka barwnikowego siatkówki, w przypadku barwienia tylnego odcinka gałki ocznej. Uzyskano następujące wyniki:CCM + H2O2 1mM: 3 komórki/cm2CCM + H2O2 1mM + Mannitol 1mM: 18 komórek/cm2CCM + Mannitol 1mM: 59 komórek/cm2 Powyższe wyniki świadczą o znacznej redukcji frakcji toksycznej jaką jest woda utleniona, dzięki zastosowaniu mannitolu.

MonoBlue SafR to ultra czysty błękit trypanu II generacji, stosowany do wybarwiania przedniej torby podczas wykonywania kapsuloreksji. Preparat ten to błękit trypanu o stężeniu 0.055%, do którego został dodany działający redukująco mannitol, chroniący wrażliwe komórki śródbłonka. MonoBlue dostępny jest w ampułkostrzykawkach o pojemności 1ml.Monoblue NafX to zupełnie nowy preparat barwiący, który powstał z połączenia ultraczystego błękitu trypanu o stężeniu 0.15% z mannitolem oraz tlenkiem deuteru D2O (tzw. ciężką wodą).

MonoBlue NafX stosowany jest w chirurgii witreoretinalnej podczas barwienia ERM i ILM. Umożliwia on ścisły i precyzyjny kontakt błękitu trypanu i błon witreoretinalnych. Zastosowany w preparacie MonoBlue NafX mannitol, w tym wypadku chroni wrażliwą warstwę nabłonka barwnikowego siatkówki, natomiast ciężka woda nadaje mu spoistość i odpowiednią gęstość. Ponadto Monoblue NafX może być wstrzykiwany wraz z roztworem soli fizjologicznej bezpośrednio do ciała szklistego, co dzięki zastosowaniu mannitolu jest w pełni bezpieczne dla wrażliwych struktur siatkówki. Preparat ten dostępny jest w postaci 1ml ampułkostrzykawki.

Autorzy
Joanna Zapiór

Consultronix