Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

„Kwiatowe” zdjęcia rentgenowskie

Autor:
Andrzej Urbanik, prof. dr hab. n. med.
kwiaty

Wilhelm Konrad Roentgen opisując odkryte przez siebie nowe promienie, od razu określił ich wielką rolę w medycynie. Nie­zwykłe właściwości nowego promieniowania pionierzy radio­logii, starali się wykorzystać do badania otaczającego świata, także roślinnego. Już na początku XX wieku, Goby z Francji i Hall-Edwards z Wielkiej Brytanii wykonali pierwsze badania rentgenowskie kwiatów. Obrazy przedstawiające delikatną, wewnętrzną strukturę i piękno w nowym wymiarze wzbudziły powszechne zainteresowanie ale zostały potraktowane jako cie­kawostki. Dopiero w latach 30. XX wieku ukazały się prace, które wyznaczały kierunki „kwiatowej” radiografii. Prace Engelbrech­ta z USA wskazywały na przydatność tej techniki w badaniach naukowych nad strukturą roślin. Z kolei Taster zapoczątkował wykonywanie radiogramów kwiatów w celach ekspozycyjnych, wyznaczających nowy kierunek w sztuce. Zdjęcia rentgenow­skie kwiatów wykonywało i nadal wykonuje wielu autorów. Ciekawym podsumowaniem w tym zakresie jest książka „The Se­cret Garden” w której Albert Richards (radiolog stomatologiczny z USA) zamieścił ponad 100 zdjęć rtg kwiatów. Obecnie, dla profesjonalistów zajmujących się „kwiatową” radio­grafią możliwości jakie dają standardowe aparaty rentgenow­skie są niewystarczające. Używają specjalnie skonstruowanych do tego celu aparatów radiograficznych z mikroogniskami i fil­trami berylowymi w których nie używa się folii wzmacniających. Autor, już na początku lat 80. XX wieku wykonał pierwsze „kwia­towe” zdjęcia rtg. Dopiero jednak wprowadzenie cyfrowej radio­grafii otworzyło całkiem nowe możliwości związane z techni­kami postprocesingowymi, pozwalającymi uzyskiwać dowolną „interpretację” danych obrazowych otrzymanych w czasie eks­pozycji. Prezentowane zdjęcia zostały wykonane przy użyciu cyfrowe­go mammografu „miękkim” promieniowaniem co pozwoliło na uchwycenie delikatnej struktury kwiatów, a także uwidocznie­nie małych elementów ich morfologii.

Autorzy
Andrzej Urbanik, prof. ...