Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Vela QI – jak scyzoryk armii szwajcarskiej

Autor:
Leszek Piątek
vela qi

Młodszy brat Veli XL pojawił się oficjalnie na rynku w Polsce. Inżynierowie firmy Starmedtec po otrzymaniu analizy naj­częściej używanych aplikacji Veli XL doszli do wniosku że do większości z nich wystarczyłaby znacznie mniejsza moc. Wynikiem ich pracy jest 30 W laser thulowy drugiej genera­cji – Vela QI. Aparat znajduje swoje zastosowanie w urologii (radykalna prostatektomia, nacinanie zwężeń, wycinanie gu­zów nerki, częściowa resekcja nerki), ginekologii (kłykciny, endometrioza), laryngologii (usuwanie migdałków, polipów, chirurgia jamy ustnej), pulmonologii, chirurgii ogólnej oraz onkologicznej (operacje laparoskopowe, częściowa resekcja wątroby), itd. Możliwości aplikacyjne lasera są ograniczone jedynie fanta­zją operatora i w pewnym zakresie obowiązującymi przepi­sami. A tak już zupełnie poważnie, Vela QI znajdzie zastoso­wanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne cięcie, niepożądane jest krwawienie przy jednoczesnym ogranicze­niu wpływu oddziaływania termicznego na okoliczne tkanki. Dzięki możliwości przeniesienia generowanej długości fali przez światłowód, zastosowanie aparatu nie ogranicza się jedynie do zastosowań „zewnętrznych”. Możliwe są aplika­cje przy wykorzystaniu nowoczesnych, minimalnie inwazyj­nych technik laparoskopowych oraz endoskopowych. Ciało ludzkie charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością wody. Wykorzystanie tej samej długości fali co w Veli XL, pozwala wykonywać cięcie z wysoką efektywnością przy niskich na­stawach mocy. Silna absorpcja promieniowania generowanego przez Velę QI w wodzie skutkuje bardzo niską głębokością penetracji tkanki (rzędu 0.2 mm) i wysoką precyzją cięcia. Silne własności koagulacyjne emitowanego promieniowania gwarantują brak/niską utratę krwi nawet przy najpoważniej-szych operacjach (częściowa resekcja nerki/wątroby). Laser poza długością fali przejął od starszego brata także technologię „Cool Cut”. Po włączeniu tej funkcji urządzenie z emisji promieniowania ciągłego przechodzi w tryb pracy przerywanej. Co dzięki temu uzyskujemy? Tkanka jest poddawana mniejszym obciążeniom termicznym co dodatkowo ogranicza strefę oddziaływania termicznego lasera. W znacznym stopniu zostaje również zredukowana karbonizacja tkanki, co było bolączką laserów thulowych pierwszej generacji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom urządzenie można sklasyfikować jako bardzo nisko obsługowe. Jedyną częścią zużywalną Veli QI jest światłowód wielorazowego użytku. Dzięki braku ograniczenia ilości zabiegów przeprowadzonych przy jego użyciu, koszty utrzymania urządzenia są na stałym, niskim poziomie. Vela QI, podobnie jak scyzoryk będący od dawna na wyposażeniu armii szwajcarskiej, jest narzędziem uniwersalnym. Zastępując skalpel, laser staje się coraz częstszym widokiem w nowoczesnych salach operacyjnych oraz zabiegowych. Współczesna medycyna dąży do minimalizacji inwazyjności procedur, dzięki czemu czas powrotu pacjenta do normalne-go funkcjonowania skraca się, a szpitale zmniejszają koszty opieki pooperacyjnej. Vela QI znakomicie wpisuje się w te trendy. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym działem handlowym.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix