Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Laser Valon – doświadczenia z użytkowania

Autor:
Piotr Tesla, dr n. med.

Laser Valon jest fotokoagulatorem wykorzystującym zdwojoną częstotliwość Nd:YAG o długości 532 nm. Miałem możliwość testowania tego lasera w Klinice Okulistyki CMKP w okresie jednego miesiąca, a obecnie od roku wykonuję nim fotokoagulacje w prywatnej klinice Okomedic.

po zabiegu fotokoagulacji

Podstawowe różnice w praktycznym użyciu tego lasera wynikają z krótszego impulsu oraz możliwości wyboru rodzaju wzorca złożonego z kilku punktów. Dużą zaletą wybranej wersji urządzenia jest doskonała optyka dzięki lampie Haag-Streit. Co musimy wiedzieć? Stosujmy krótkie impulsy. Do plamki 10 ms, do obwodu 20 ms, a obwodu za równikiem przy jednoczesnym użyciu wzorców kwadratu lub kołowych o rozmiarach 3 lub 2 30 ms. Używajmy standardowych rozmiarów wiązki lasera. Wielkość ogniska na poziomie siatkówki powinna wynosić 100 mikronów dla plamki, 200 mikronów dla przedarć, oraz 400 mikronów dla panfotokoagulacji. W praktyce bardzo ważne jest, aby stosować większe moce, niż przy standardowym laserze o dłuższym impulsie. Średnio używane moce są dwa do trzech razy większe. Dla średnio wybarwionego dna i przejrzystych ośrodków optycznych używamy mocy 1 miliwata na mikron wielkości ogniska dla uzyskania delikatnego śladu. Czyli jeśli ognisko na poziomie siatkówki ma wielkość 400 mikronów, to delikatne zblednięcie uzyskamy energią 400 miliwatów. Należy pamiętać o redukcji mocy w obwodowej części siatkówki, gdzie siatkówka jest cieńsza, aby uniknąć przerwania błony Brucha. Tam stosujemy też mniejszą ilość spotów w układzie wzorca.

Podobna ostrożność jest wskazana w przypadku zaćmy, gdzie będziemy mieli niejednorodną transmisję wiązek przy jednocześnie stosowanych większych mocach. Czasem w tych przypadkach ograniczamy się nawet do pojedynczych ognisk. Niezwykle istotne jest stosowanie mniejszych odległości ognisk. W układach wzorca możemy ten parametr ustawiać. Dla panfotokoagulacji stosujemy zwykle odległość ½ do 1 ogniska. W przypadku przedarć używamy zwykle zlewnych ognisk. Ponieważ, wybierając układy wzorca złożone z wielu wykonywanych błyskawicznie po sobie ognisk, laserujemy bardzo szybko, powinniśmy wykazać dużą czujność i szybkość reakcji.

Doskonałą kontrolę zapewni nam rodzaj joysticka umożliwiający zmianę mocy, rodzaju, układu i wielkości wzorca bez odrywania wzroku od okularu, dzięki parametrom wyświetlanym na obrazie dna oka. Dodatkowo, po wybraniu przed laserowaniem rodzaju soczewki, aparat na koniec zabiegu zliczy stosowane rzeczywiste wielkości ognisk, jak również zastosowaną sumaryczną energię.

Po zabiegu fotokoagulacji

Zalety: podstawową zaletą krótkiego czasu impulsu jest mniejsza bolesność zabiegu dla pacjenta. Dla osób wykonujących zabieg najważniejsze jest skrócenie jego czasu, nawet kilkukrotne – w przypadku panfotokoagulacji. Oczywiście po nabyciu doświadczenia w pracy z laserem Valon.

Autorzy
Piotr Tesla, dr n. med.

Klinika Okulistyka Szpit...