Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Mobilna ochrona dla lekarzy

Autor:
Paweł Katarzyński
promieniowanie X

Firma Mavig, jako światowy lider w produkcji najwyższej klasy akcesoriów do ochrony radiologicznej, nieustannie dąży do doskonalenia swoich produktów oraz wprowadzania nowych. W procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, Mavig największy nacisk kładzie na jakość ochrony przed promieniowaniem X. Firma nie poddaje się trendom rynku, które tylko pozornie poprawiają ergonomię pracy lekarzy, a w rzeczywistości, za jej teoretyczną poprawą kryje się zwykle pogorszenie ochrony. Podczas kongresu ECR w Wiedniu mieliśmy okazję zobaczyć dwie nowości, które pozwalają na jeszcze lepsze zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim, dodatkowo zwiększając wygodę pracy. Pierwszą z nich jest kurtyna do szklanej osłony wiszącej nad stołem operacyjnym. Dodatkowym elementem zestawu może być panel, który kładzie się bezpośrednio na ciele pacjenta. Do tej pory, najpoważniejszym problemem w stosowaniu osłon radiologicznych w trakcie operacji, było przenikanie promieniowania pomiędzy pacjentem, a wiszącą nad nim ołowianą szybą. Wynika to z rozproszonego promieniowania, które przenikając pod osłoną, odbija się od pacjenta i dociera do lekarza. Efekt ten występuje niestety nawet podczas dociśnięcia osłony szklanej, która poprzez swoją sztywną konstrukcję nie może ściśle przylegać do ciała pacjenta. Powoduje to przenikanie promieniowania zwiększając ekspozycję badanego oraz lekarza na promienie X. Firma Mavig z powodzeniem rozwiązała ten problem dodając do osłony elastyczny fartuch. Powoduje to powstanie jednej płaszczyzny pomiędzy ciałem pacjenta, a osłoną. To rozwiązanie zatrzymuje znaczną część promieniowania rozproszonego odbitego od badanego. Jednocześnie odstęp pomiędzy osłoną i powierzchnią ciała jest zamknięty. Pomiary i symulacje wykazały, że może to zmniejszyć ilość otrzymanej dawki nawet o 85%, w stosunku do osłony bez zamontowanego fartucha. Efekt zastosowania osłony z fartuchem oraz bez niego obrazują poniższe rysunki. Drugą nowością, która trafiła do oferty firmy Mavig jest parawan WD261. Ta w pełni mobilna ochrona radiologiczna została opracowana w celu poprawienia jakości i komfortu pracy. Do tej pory ochrona w tym aspekcie często nie była zapewniana, bądź stanowiły ją osłony montowane bezpośrednio do stołów operacyjnych. Tarcze takie zapewniają dobrą ochronę przed promieniowaniem, lecz nie są wygodne w użytkowaniu podczas operacji, kiedy to lekarz musi przemieszczać się wokół stołu. Wówczas pełna ochrona w każdej pozycji nie jest gwarantowana. Natomiast przy użyciu mobilnego parawanu, lekarz cały czas jest osłonięty przed szkodliwym promieniowaniem, gdyż został on tak zaprojektowany, aby zapewnić swobodny dostęp do pacjenta, jednocześnie nie krępując ruchów lekarza. Wersja mobilna posiada również regulację wysokości, co zapewnia swobodne ustawienie dogodnej pozycji dla osób o różnym wzroście, bez utraty jakości w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Dodatkowym atutem ruchomego parawanu jest jego waga, która w żadnym stopniu nie ogranicza mobilności, w dowolnym momencie można także zaciągnąć hamulec, w celu zatrzymania w danej pozycji. Oczywiście mobilny parawan WD261, jako że przystosowany jest do pracy w środowisku operacyjnym, daje się łatwo czyścić i sterylizować, a w szczególnych wypadkach istnieje możliwość zastosowania osłony sterylnej, co zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Na przedstawionych wykresach pokazany został poziom efektywności parawanu. Pierwszy obrazuje skuteczność ochrony w środowisku tomografu komputerowego, z użyciem dedykowanej ochrony radiologicznej. Kolor czerwony pokazuje ilość promieniowania, jaka dociera do użytkownika bez stosowania osłon, kolor żółty zaś zakłada korzystanie z osłony wiszącej, wreszcie kolor zielony użycie parawanu Mavig WD261 oraz osłony wiszącej. Jak widać, przy posługiwaniu się zarówno parawanem, jak i osłoną wiszącą, poziom promieniowania jaki dociera do personelu medycznego jest zniwelowany praktycznie do zera. Sytuacja, którą obrazuje kolejny wykres zakłada użytkowanie podczas zabiegu ramienia C. Kolor żółty przedstawia ilość promieniowania bez parawanu, a kolor zielony z zastosowaniem WD261. Po raz kolejny widać, iż poziom promieniowania jakie dociera do personelu medycznego po zastosowaniu parawanu firmy Mavig obniża się w znaczącym stopniu.

Autorzy
Paweł Katarzyński