Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Obrazowanie 3D stóp pod obciążeniem

Autor:
pedCAT

Na polskim rynku pojawiło się nowe urządzenie do diagnostyki stopy, oraz stawu skokowego. To popularny wśród ortopedów w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach zachodnich pedCAT. Produkt firmy Curvebeam pozwala zobaczyć stopę w zupełnie nowej perspektywie – w trzech wymiarach pod naturalnym obciążeniem. Urządzenie ma formę małego podestu z uchwytami dla stabilnego pozycjonowania. Badania można przeprowadzać zarówno na stojąco (pod naturalnym obciążeniem), jak i na siedząco. Aparat, ze względu na swoją konstrukcję oraz sposób działania, należy sklasyfikować jako tomograf, o polu obrazowania umożliwiającym zwizualizowanie jednej lub dwóch stóp jednocześnie. Dzięki zastosowanym technologiom oraz małej odległości pomiędzy lampą a detektorem, całe badanie odbywa się przy bardzo niskiej dawce promieniowania. Może być ona porównana do dwukrotnej dawki pochłoniętej przy tradycyjnym, jednowymiarowym zdjęciu. Ujmując rzecz bardziej obrazowo, jest to około 60% dziennej dawki pochłanianej przez człowieka z tzw. promieniowania tła. Jest to również około 10% promieniowania, na które byłby wystawiony pacjent przy klasycznym badaniu TK stóp. W rezultacie, uzyskujemy obrazy stopy pod naturalnym obciążeniem, o jakości przewyższającej inne techniki. Zdjęcia (lub rendery) są pozbawione problemów znanych z klasycznej radiografii tj. zniekształceń, czy też nakładania się na siebie struktur. Dzięki temu mamy pewność, iż wszystkie dokonywane pomiary są wartościami rzeczywistymi i nie są obarczone błędami. Dzięki zaawansowanym algorytmom, eliminującym artefakty pochodzące od metalowych implantów, lekarz może się cieszyć doskonałą jakością uzyskiwanych obrazów, u każdego pacjenta oraz przeprowadzać kontrole po operacjach rekonstrukcyjnych. Nowa funkcjonalność oprogramowania pedCAT nazwana Insta-X, pozwala na automatyczne wygenerowanie dowolnie wybranego widoku struktur poddanych wcześniej badaniu, w formie zdjęcia RTG. Co ważne, wszystkie niezbędne informacje są pozyskiwane przy pierwszym skanie. Następnie uruchamiany jest software przeprowadzający rekonstrukcje. Dalsza część zależy już tylko od lekarza i jego interpretacji. pedCAT jest urządzeniem unikalnym, pozwalającym ortopedom skupiającym swoje zawodowe zainteresowania na stopie, postawić pewniejszą diagnozę, łatwiej zaplanować leczenie. Pacjentom, którym anatomia ich własnych stóp jest niekoniecznie znana, pozwala zwizualizować i zrozumieć problem, a następnie zaakceptować proponowane leczenie. Aparat jest popularny na rynkach na zachód od Odry już od dłuższego czasu. Przełożyło się to na sporą ilość instalacji i tysiące przebadanych pacjentów. Pozwala to mieć nadzieję na pierwszy aparat na naszym rynku i pierwszych zadowolonych pacjentów w bardzo niedługim czasie.

Autorzy