Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Protonowy „Gigant” – Mevion S250

Autor:
Leszek Piątek
Mevion S250

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma Consultronix podpisała umowę dystrybucyjną z amerykańską firmą Mevion Medical Systems specjalizującą się w produkcji aparatury do terapii protonowej. Terapia protonowa daje nowe, lepsze możliwości leczenia pacjentów onkologicznych w porównaniu z tradycyjną terapią fotonową (radioterapią). Wykorzystując energię piku Bragga, podczas hamowania strumienia protonów w tkance możemy bardzo precyzyjnie naświetlać tylko zmianę nowotworową, nie powodując zniszczenia komórek zdrowych położonych zarówno przed, jak również za guzem. Szczególne możliwości otwierają się w przypadku takich lokalizacji zmian patologicznych jak mózg, oko, kręgosłup, płuca czy też wszelkie nowotwory występujące u dzieci. Urządzenie Mevion S250 to absolutnie nowatorskie spojrzenie na sposób wytwarzania terapeutycznego strumienia protonów. Wykorzystując technikę nadprzewodnictwa skonstruowano cyklotron, który posiada możliwości porównywalne ze spotykanymi już na rynku dużymi instalacjami, ale jego wymiary, waga i zużycie energii są ZNACZĄCO mniejsze. Cyklotron zamontowany jest bezpośrednio na gantry przy pomieszczeniu, gdzie odbywa się zabieg. Nie ma więc potrzeby budowania dodatkowych bunkrów i jonowodów do transportu strumienia protonów. Wraz z pojawieniem się Mevion S250 zasadniczemu przewartościowaniu uległ więc rachunek ekonomiczny związany z planowaniem Ośrodka Terapii Protonowej. Mevion S250 jest mniejszy, znacznie tańszy, zarówno w zakupie jak i w eksploatacji, wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów na otaczającą infrastrukturę, zużywa wielokrotnie mniej energii, a do jego obsługi potrzebnych jest jedynie kilka osób. Terapia protonowa w takim wydaniu wydaje się zatem propozycją interesującą także dla inwestorów prywatnych. W Stanach Zjednoczonych przykładem takiej inwestycji jest ośrodek Ackerman Cancer Center w Jacksonville na Florydzie. Jest to pierwsze na świecie prywatne Centrum Terapii Protonowej. Jego powstanie było możliwe tylko dlatego, że firma Mevion dokonała technologicznego przełomu i zaproponowała kompaktowy i ekonomiczny system S250. Mevion wprowadził dodatkowo dla S250 technologię Hyperscan, czyli technikę transmisji silnie skolimowanej wiązki protonów do nowotworu przy użyciu techniki skanowania (pencil beam). Daje to możliwość precyzyjnego dotarcia protonów do całej objętości guza nowotworowego.Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.cxsa.pl jak i w kolejnych numerach CX News. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix