Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czym zaskoczy nas nowy Visionix? – stacja diagnostyczna VX130

Autor:
Kamil Środa
VX 130

Pod koniec lutego w Atenach odbyła się tegoroczna, wiosenna edycja kongresu ESCRS. Wśród wielu wystawców nie mogło zabraknąć francuskiej firmy Visionix, która przygotowała dla uczestników małą niespodziankę. Była nią premiera nowej wersji okulistycznej stacji diagnostycznej. Aparat ten to młodszy brat znanego już na naszym rynku urządzenia VX120 – stacji posiadającej niezwykle szeroki zakres możliwości diagnostycznych obejmujących badania refrakcji, keratometrii, aberrometrii, topografii, tonometrii, pupilometrii, pachymetrii oraz analizę przedniego odcinka na podstawie zdjęcia z kamery Scheimpfluga. Czy VX130 może zaskoczyć nas czymś jeszcze? Okazuje się, że tak! Inżynierowie firmy Visionix, mimo iż zupełnie niedawno wprowadzili na rynek nowy aparat, wyposażony w pełny zakres badań diagnostycznych, znaleźli pewne obszary, które opracowali i rozwinęli. W udoskonalonej wersji urządzenia rozbudowie uległy dwa tryby: topografii i pachymetrii. Moduł topografii obejmuje kilka typów map: osiową, elewacji i tangencjalną. Model VX130 pozwala na przygotowanie wspomnianych map z perspektywy nie tylko przedniej, ale i tylnej powierzchni rogówki, co zdecydowanie zwiększa ich wartość i znaczenie diagnostyczne. Drugą z nowości są pełne mapy pachymetryczne. Dotychczas grubość rogówki określana była na podstawie analizy obrazów z kamery Scheimpfluga. Odnosiła się więc do jednego przekroju. Natomiast platforma VX130 oferuje pełne mapy pachymetryczne! Są one możliwe do uzyskania dzięki nowej technologii, która wykorzystuje ruch pionowy głowicy urządzenia, przesuwający szczelinę światła wykorzystywaną przy otrzymaniu obrazów z kamery Scheimpfluga. W taki sposób powstają szczegółowe mapy grubości rogówki. Warto podkreślić, że zmiany te nie spowodowały znacznego wydłużenia badania. Trwa ono zaledwie kilka sekund dłużej, niż w przypadku wersji VX120. Należy zaznaczyć, iż mowa tu o rewelacyjnym czasie, obejmującym zaledwie 90 sekund, w trakcie których zostają wykonane wszystkie możliwe pomiary na obojgu oczach, przy pełnej automatyzacji badania. Drodzy Państwo, możemy dziś spokojnie przyznać, że nadeszły czasy, gdy niemal całą aparaturę diagnostyczną gabinetu można zmieścić na jednym stoliku! I to w jakości jeszcze do niedawna zarezerwowanej tylko dla dużych centrów chirurgii refrakcyjnej. Dziś, dzięki aparatom Visionix, nawet małe gabinety mogą cieszyć się diagnostyką na najwyższym poziomie. Patrząc na tempo rozwoju rodziny stacji diagnostycznych Visionix, jak i na jakość wprowadzanych zmian, możemy przypuszczać, że to jeszcze nie koniec „Visionixowej rewolucji”…

Autorzy
Kamil Środa

Consultronix