Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

RODO, a Consultronix

Autor:
Krzysztof Smolarski

Od 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), nowelizujące dotychczas obowiązujące przepisy w tej materii. Jeśli ten numer CX News dostarczył listonosz, to oczywistym jest, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Czynimy tak od ponad ćwierćwiecza, dokładając wszelkich starań by były one bezpieczne, aktualne oraz pozyskiwane i wykorzystywane zgodnie z prawem. Consultronix SA jest bowiem Administratorem Danych Osobowych (ADO) i traktuje z należytą powagą obowiązki nałożone przez RODO. Jeden z nich, informacyjny, aktualnie staramy się zrealizować. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.consultronix.pl/aktualnosci. A zatem do dzieła.

W jakim celu czynimy to, co czynimy?

Jesteśmy spółką prawa handlowego, dlatego też nasze cele są oczywiste: marketing, prezentacja ofert i realizacja umów sprzedaży. Kluczowe dane archiwizujemy – bo tak nakazuje prawo (np. faktury, listy certyfikatów wydanych po szkoleniach), lub prawnie uzasadniony interes ADO (choćby rozstrzyganie ewentualnych roszczeń). Rzecz jasna, dane przetwarzane tylko w celu archiwizacji są wyłączone z wszelkich działań marketingowych!

Jakie dane gromadzimy?

Tylko te, które są niezbędne do realizacji wymienionych celów, czyli: dane teleadresowe, historię spotkań, ustaleń, złożonych ofert, zawarte umowy, protokoły zdawczo-odbiorcze, serwisowe oraz wystawione faktury. W żadnym wypadku nie są to dane wrażliwe (dotyczące zdrowia, pochodzenia, przekonań, preferencji, itd.). Nie stosujemy również profilowania danych.Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (prawdopodobnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w chwili zamykania tego numeru nie został on jeszcze powołany!). Możecie też zażądać od ADO wglądu we własne dane osobowe, ich usunięcia bądź ograniczenia celów przetwarzania oraz do sprostowań i aktualizacji danych, do czego wszystkich serdecznie zapraszamy.

A tak przy okazji, łza się w oku kręci na wspomnienie tych w końcu nie tak odległych czasów, gdy wszystko można było znaleźć w książce telefonicznej, a na domofonach były nazwiska lokatorów.

Autorzy
Krzysztof Smolarski

Consultronix